Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Ακολουθεί η απόφαση Τρ.Εφ.Πειρ. 224/2023, στην οποία έχουμε εναγόμενο έναν δικηγόρο για κακοδικία.

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(2ο Τμήμα)

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Βασίλειο Παπανικόλα, Πρόεδρο Εφετών, Σταυρούλα Λιακέα, Εφέτη και Μαρία Τσιάλτα, Εφέτη-Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα, Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις ……………….., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του εκκαλούντος: …………………. που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Ανδριανής Ι. Ζαχαρίου (Δ.Σ. Αθηνών με Α.Μ. …….. που προσκόμισε το με αριθμ. Α ……. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων).

Της εφεσίβλητης: ………………… που παραστάθηκε στο Δικαστήριο αυτοπροσώπως, κατ’ άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ με την από 15-2-2023 δήλωση.

Ο εκκαλών άσκησε την από 15-2-2022 (αριθ. καταθ. Πρωτοδικείου Πειραιώς ΓΑΚ/ΕΑΚ/………../2022, αριθ. καταθ. Εφετείου Πειραιώς ΓΑΚ/ΕΑΚ/ ………./2022) έφεσή κατά της με αριθμ. 136/2022 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (τακτικής διαδικασίας), η οποία εγγράφηκε στο πινάκιο για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμος.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρεται κατέθεσαν παραδεκτώς προτάσεις, αιτούμενοι να γίνουν δεκτοί οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Η κρινόμενη έφεση κατά της με αριθμ. 136/2022 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που εκδόθηκε αντιμωλίαν κατά την τακτική διαδικασία ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, διότι η έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 18-2-2022, ενώ δεν προκύπτει, ούτε οι διάδικοι επικαλούνται επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης, (άρθρα 495, 511,513 παρ.1, περ β, 516 παρ.1 και 518 παρ.2 του ΚΠολΔ). Επομένως η κρινόμενη έφεση, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της, σύμφωνα με το άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔ κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, ενόψει του ότι για το παραδεκτό του ένδικου μέσου κατατέθηκε το προβλεπόμενο εκ του άρθρου 495 παρ.3 του ΚΠολΔ παράβολο ποσού εκατό πενήντα ευρώ (150,00) ευρώ (βλ. σχετικά την έκθεση κατάθεσης δικογράφου του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιώς, το με αριθμ. ………………. ηλεκτρονικό παράβολο και το από 16-2-2022 έγγραφο για την επιτυχή εκτέλεση πληρωμής του ).

IΙ. Ο ενάγων, ήδη εκκαλών, με την από 7-9-2020 (με αριθμ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/…………../2020) αγωγή τακτικής διαδικασίας την οποία άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, επικαλούμενος παράνομες και παραλείψεις και βαριά αμελή συμπεριφορά της εναγομένης, ήδη εφεσίβλητης δικηγόρου Πειραιώς, στην οποία είχε χορηγήσει την ειδικώς αναφερόμενη εντολή αναφορικά με την κατάθεση αίτηση ακύρωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, ζήτησε να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει το ποσό των 100.000 ευρώ ως αποζημίωση καθώς και το ποσό των 15.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, τα δε, ποσά αυτά νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση. Επί της ανωτέρω αγωγής, εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, με την οποία το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, την απέρριψε ως απαράδεκτη για το λόγο ότι δεν είχαν επισυναφθεί στην αγωγή αφενός μεν, τα αποδεικτικά έγγραφα που ο ενάγων επικαλείτο προς απόδειξη των ισχυρισμών του, αφετέρου δε, το ειδικό πληρεξούσιο προς την υπογράφουσα την αγωγή πληρεξούσια δικηγόρο. Ήδη με την κρινόμενη έφεση, ο εκκαλών παραπονείται κατά της εκκαλούμενης απόφασης για λόγους που ειδικότερα εκτίθενται, συνιστάμενοι σε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων εκ μέρους του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα και ζητεί να γίνει δεκτή η έφεσή του, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, να γίνει δεκτή η ασκηθείσα με αριθμ κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/………/2020 αγωγή και να καταδικαστεί η εφεσίβλητη στη δικαστική του δαπάνη και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 73του ΕισΝΚΠολΔ, «1.Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, διαιτητή, δικαστικού γραμματέα και δικαστικού επιμελητή υπάγεται στο κατά τόπον αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πολυμελές πρωτοδικείο που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. 2. Η αγωγή, που συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 216 εδάφιο 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πρέπει: α) να περιέχει όλους τους λόγους, στους οποίους ο ενάγων στηρίζει την αγωγή κακοδικίας, και β) να αναγράφει με ακρίβεια όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλείται για να αποδείξει τους λόγους, διαφορετικά επέρχεται ακυρότητα. 3. Στη αγωγή επισυνάπτονται: α) τα αποδεικτικά έγγραφα που ο ενάγων επικαλείται για να υποστηρίξει τους λόγους της αγωγής, σε πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα, β) ειδικό πληρεξούσιο στον δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, αλλιώς είναι απαράδεκτη. 4. Αγωγή κακοδικίας επιτρέπεται μόνο αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή αρνησιδικία και ο ενάγων ζημιώθηκε από τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις. 5. Δεν επιτρέπεται αγωγή κακοδικίας όταν περάσουν έξι μήνες από την πράξη ή παράλειψη που επικαλείται ενάγων. 6. Αν η αγωγή κακοδικίας απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί νέα αγωγή για την ίδια υπόθεση, για τους ίδιους ή άλλους λόγους, και ο ενάγων καταδικάζεται να πληρώσει τα έξοδα, και μπορεί να καταδικαστεί και σε χρηματική ποινή κατά το άρθρο 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.».

IV. Στην προκείμενη περίπτωση από την επανεκτίμηση της αγωγής και των προσκομιζόμενων από τους διαδίκους ενώπιον του πρωτοβάθμιο Δικαστηρίου εγγράφων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο εκκαλών άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά της εφεσίβλητης, δικηγόρου του Δ.Σ. Πειραιώς, την από 7-9-2020 (αριθ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/ …………./2020) αγωγή κακοδικίας. Στο δικόγραφο της αγωγής, ο εκκαλών ανέγραψε τα αποδεικτικά μέσα προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, γεγονός το οποίο δέχθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.

Ωστόσο, στην αγωγή δεν επισυνάφθηκαν ώστε να καταστούν ως ενιαίο σώμα με αυτήν, όπως επιτάσσει ο νόμος (άρθρο 73 παρ. 3 του ΕισΝΚΠολΔ) τα αποδεικτικά έγγραφα που ο εκκαλών ως ενάγων επικαλέστηκε στην αγωγή για την απόδειξη των ισχυρισμών του καθώς επίσης και το ειδικό πληρεξούσιο προς την υπογράφουσα την αγωγή πληρεξούσια δικηγόρο, Ανδριανής Ι. Ζαχαρίου Αντίθετα, ο εκκαλών ταυτόχρονα με την κατάθεση της αγωγής, κατέθεσε στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου τα αναφερόμενα στην αγωγή αποδεικτικά έγγραφα και το ειδικό πληρεξούσιο προς την δικηγόρο του, πλην όμως τούτο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αγωγής, αφού ο νόμος δεν αρκείται απλά σε ταυτόχρονη κατάθεση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, αλλά απαιτεί την επισύναψή τους στην αγωγή ώστε αυτά να αποτελέσουν σώμα της αγωγής και ως εκ τούτου να συγκοινοποιούνται στον εναγόμενο (Α.Π. 829/2008, δημ. σε Τρ. Νομ. Πληρ «Νόμος», ΕφΠειρ. 763/2014, δημ. σε Τρ. Νομ. Πληρ «Νόμος»).

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, ορθά το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εφάρμοσε και ερμήνευσε τις διατάξεις των άρθρων 73 του ΕισνΑκ του ΚΠολΔ και των άρθρων 118 και 216 παρ.1 του ΚΠολΔ και απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη. Ως εκ τούτου τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με τον σχετικό λόγο έφεσης πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμα. Επίσης, ο λόγος της υπό κρίση έφεσης συνιστάμενος στην εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ενώπιον εκ μέρους του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος καθότι αλυσιτελής, αφού το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη και δεν προέβη στην κατ’ ουσίαν έρευνα αυτής.

Περαιτέρω, οι προβαλλόμενοι για πρώτη φορά στο παρόν Δικαστήριο, ισχυρισμοί αναφορικά με επικαλούμενη, εκ μέρους του εκκαλούντος, επιδειχθείσα βαριά αμέλεια των υπαλλήλων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πειραιώς σχετικά με τον τρόπο σύνταξης της αγωγής κακοδικίας, πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι, καθότι οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν αποτελούν αιτιάσεις που αποδίδονται στην εκκαλούμενη απόφαση. Επομένως, βάσει των ανωτέρω, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Επίσης, πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του καταβληθέντος από τον εκκαλούντα παραβόλου ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 495 παρ.3 του ΚΠολΔ, λόγω της απόρριψης της υπό κρίση έφεσής.

Τέλος, ύστερα από σχετικό αίτημα, τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν στον εκκαλούντα λόγω της ήττας του (άρθρα 106, 176, 183 και 191 παρ.2 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει ουσιαστικά την έφεση.

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του καταβληθέντος εκ μέρους του εκκαλούντος παραβόλου, ποσού εκατό πενήντα (150,00) ευρώ και

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 16 Μαρτίου 2023 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά στις 27 Απριλίου 2023 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ