Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΓΙΝΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ;

Ναι, αξίζει τον κόπο να γίνεις δικηγόρος!

Είναι ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα, αν όμως ταιριάζει στον χαρακτήρα σου, θα έχεις ένα ενδιαφέρον επάγγελμα που θα σε εξελίξει ως άνθρωπο με καλές αποδοχές. Ένα μικρό παράδειγμα προσωπικής εξέλιξης του δικηγόρου είναι το Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Αν δεν γνωρίζεις τι είναι, τότε σίγουρα θα έχεις ακούσεις για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικές απάτες, εκδικητική πορνογραφία, πορνογραφία ανηλίκων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κοκ. Είναι ένα παράδειγμα όπου το Internet δημιούργησε νέους δρόμους, οι οποίοι απαιτούν ανοιχτό μυαλό, προσαρμοστικότητα και διάθεση για ρίσκα και δοκιμές!

Με τι ασχολείται ένας δικηγόρος; 

Ο δικηγόρος ασχολείται με την μελέτη και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μαζί με τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς, λειτουργούν και καθορίζουν την δικαιοσύνη σε μια χώρα. Είναι λοιπόν ο νομικός που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ή παροχή νομικών συμβουλών σε κάποιον, ενώπιον δικαστηρίου, έναντι φυσικά κάποιας αμοιβής.

Το επάγγελμα του δικηγόρου υπάρχει εδώ και χιλιετηρίδες, στην αρχαιότητα τους έλεγαν ρήτορες. Όμως, η φύση του επαγγέλματος και οι βασικές αρμοδιότητες που έχει ένας δικηγόρος δεν έχουν αλλάξει. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου, έχουν δημιουργηθεί νέες ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Ο δικηγόρος χρειάζεται να μελετά συνεχώς τους νόμους και να ενημερώνεται, όχι μόνο για τις εξελίξεις της επιστήμης και του κλάδου του, αλλά και για τις διάφορες μεταβολές που υφίσταται η κοινωνία.

Γιατί ο δικηγόρος είναι απαραίτητος σε μία κοινωνία;

Ο δικηγόρος είναι απαραίτητος γιατί αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα:

 • Διάπραξη εγκλημάτων. 
 • Υποθέσεις που σχετίζονται με την περιουσία και τον διαμοιρασμό της. 
 • Υποθέσεις που σχετίζονται με τις σχέσεις πολίτη και Κράτους.

Ποιές είναι οι βασικές ασχολίες ενός δικηγόρου;

Όσον αφορά τα δικαστήρια και την απονομή δικαιοσύνης, προετοιμάζεται αρκετά μπορεί και μήνες πριν για μια δίκη ως εξής:

 • Συλλέγει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση (πχ. έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, screenshots, ηχογραφήσεις)
 • Δημιουργεί την δικογραφία.
 • Διατυπώνει επιχειρήματα για την υπεράσπιση του πελάτη του.
 • Παίρνει καταθέσεις από τον εντολέα του και από μάρτυρες για εξακρίβωση των στοιχείων.
 • Παρουσιάζει στον εντολέα του το νομικό πλαίσιο και τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά την υπόθεσή του.

Όλα αυτά γίνονται για την παρουσίαση των γεγονότων με στρατηγική και επιχειρήματα, φυσικά προς όφελος του πελάτη του. Όσα παραπάνω έγγραφα, τόσες παραπάνω πιθανότητες έχει να κερδίσει την δίκη

Επιπλέον, μπορεί να ασχολείται με την σύνταξη νομικών εγγράφων, όπως διαθήκες, μισθώσεις, υποθήκες κ.τ.λ. Φυσικά είναι γνώστης της νομοθεσίας και μπορεί να συμβουλεύσει τους πελάτες του όσον αφορά το πώς μπορούν να κινηθούν.

Αναλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Εκπροσωπεί τους πελάτες του ενώπιον αρχών ή οπουδήποτε αλλού εξουσιοδοτηθεί.

Ποιές είναι οι συνθήκες εργασίας ενός δικηγόρου;

Ο δικηγόρος συνήθως εργάζεται σε χώρους γραφείων ή δικαστηρίων. Ανάλογα με τις υποθέσεις και τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπεί, απαιτούνται μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές ή/και στο εξωτερικό. Η εργασία του δικηγόρου είναι κάποιες φορές αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη για τους εξής λόγους:

 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση των νόμων
 • Συνεχής κατάρτιση και ενημέρωση για τις αλλαγές και τροποποιήσεις.
 • Πολλά καθήκοντα με αυστηρές προθεσμίες.
 • χρειάζεται πολύ καλός συντονισμός και οργάνωση
 • Η ευθύνη των υποθέσεων μπορεί να είναι τεράστια και οι ώρες ατελείωτες.

Χρειάζεται να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που έχουν διαπράξει ληστείες, εγκλήματα και άλλες πράξεις. Ειδικά στους νέους επαγγελματίες, αυτό είναι ένα πρόσθετο άγχος και απαιτεί κάποια εμπειρία για το πως μπορεί να χειριστεί μια τέτοια κατάσταση.

Ποιές είναι οι καθημερινές υποχρεώσεις ενός δικηγόρου;

Οι καθημερινές υποχρεώσεις του δικηγόρου αφορούν κυρίως καθήκοντα γραφείου, παραθέτουμε μια βασική λίστα παρακάτω:

 • Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις υποθέσεις που αναλαμβάνει.
 • Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων. 
 • καταγραφή του ιστορικού των υποθέσεων για μελλοντική χρήση.
 • Συνεχή μελέτη ισχύουν νομοθεσίας.
 • Προετοιμασία υποθέσεων και παράσταση στα ακροατήρια
 • Διενέργεια ελέγχων ακίνητης περιουσίας σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. 
 • Εσωτερική διαχείριση επικοινωνία και συντονισμός εξωτερικών συνεργατών). 
 • Επικύρωση αντιγράφων διαφόρων εγγράφων. 
 • Εξέταση των μαρτύρων. 

Ποιές είναι οι αποδοχές ενός δικηγόρου; 

Ως δικηγόρος ο μισθός και οι αποδοχές κυμαίνονται βάση των υποθέσεων που αναλαμβάνει. Υποθέσεις για διαχωρισμό περιουσίας σε σύγκριση με άλλες που σχετίζονται με πολύ βαριές κατηγορίες μπορεί να διαφέρουν.

Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανεξάρτητου δικηγόρου στην Ελλάδα είναι περίπου 25.000€. Για έναν έμμισθο δικηγόρο ο μισθός του κυμαίνεται περίπου από 600€ – 2.000€.

Τι χαρακτήρα και ικανότητες πρέπει να έχει ένας δικηγόρος; 

Το επάγγελμα του δικηγόρου, λόγω της φύσης του βρίσκεται κάτω από αρκετό στρες και πίεση. Ο δικηγόρος θα πρέπει να διαθέτει σωματική και ψυχική αντοχή, να εργάζεται με επαγγελματισμό και συνέπεια, να κινείται με στρατηγική, αποφασιστικότητα και διπλωματικότητα. Ο τόνος, η χροιά και οι λέξεις που χρησιμοποιεί θα πρέπει να επιλέγονται με μια στρατηγική. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να είναι ετοιμόλογος και να έχει πλούσιο λεξιλόγιο. Ο δικηγόρος πρέπει να διαθέτει σωματική και ψυχική αντοχή, συνέπεια, αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, υπομονή, κοινωνική επιδεξιότητα και διπλωματικότητα. Πρέπει να μπορεί:

 • Να συνδυάζει γεγονότα και να εξάγει συμπεράσματα.
 • Να συγκρατεί μεγάλου όγκου πληροφορίες,
 • Να παρουσιάζει τα γεγονότα με επιχειρήματα.

Αν και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, η φύση του κάθε επαγγέλματος απαιτεί κάποιες βασικές δεξιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον κάθε δικηγόρο, λ.χ.:

 • ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων
 • Ικανότητα εργασίας με επίτευξη στόχων και τήρηση προθεσμιών
 • Χρήση Η/Υ (MS Office, CRM, Emall κ.τ.λ.)
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. 
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και επιπλέον ξένης γλώσσας βάση του πελατολογίου. 
 • Σωματική και ψυχική αντοχή. 
 • Συνέπεια, αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, υπομονή, κοινωνική επιδεξιότητα και διπλωματικότητα. 
 • Λεκτικό πλούτο και ετυμολογία. 
 • Συγκράτηση πληροφοριών. 
 • Εφευρετικότητα, συνδυαστική ικανότητα πληροφοριών και καταστάσεων. 
 • ικανότητα παράθεσης και προβολής των νομικών του απόψεων με σωστή επιχειρηματολογία.

Στον επαγγελματικό κόσμο του δικηγόρου, η εξωστρέφεια και δικτύωση (networking) είναι ίσως από τα πιο σημαντικά checkpoints μιας καριέρας. Αν λείπει, μπορεί να τραβήξει πίσω την καριέρα του δικηγόρου, ενώ αν γίνει σωστά μπορεί να ανοίξει πόρτες και νέες ευκαιρίες εργασίας.

Ο επαγγελματίας δικηγόρος διακατέχεται από ήθος, εντιμότητα, σεβασμό τόσο στα πρόσωπα όσο και στο δίκαιο και είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες δικηγόροι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δικηγόρος κατά βάθος είναι μοναχικό επάγγελμα. Το επάγγελμα του δικηγόρου, σύμφωνα με έρευνα από το Harvard Business Review με πάνω από 1.600 επαγγελματίες δικηγόρους στις Η.Π.Α. έχει υψηλά επίπεδα «μοναξιάς». Συγκεκριμένα το ποσοστό αγγίζει το 60%. Αυτό δεν σημαίνει πως βρίσκεται συνεχώς μόνος του αλλά σίγουρα πρέπει κάποιος να το λάβει υπόψη.

Τι εκπαίδευση απαιτείται να έχει ένας δικηγόρος;

Το επάγγελμα του δικηγόρου ανήκει στα επαγγέλματα του κλάδου της Νομικής. Ο κλάδος της Νομικής ασχολείται κατά βάση με τους κανόνες δικαίου, την ερμηνεία, αλλά και την εφαρμογή τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο φοιτητής της Νομικής διδάσκεται τους διαφόρους κλάδους (με τις υποδιαιρέσεις τους) του εθνικού (ουσιαστικού και δικονομικού) δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του ποινικού δικαίου, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, και ενδεικτικά:

 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Δικονομικό Δίκαιο
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο αξιογράφων
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Έπειτα από τις προπτυχιακές σπουδές, ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιον τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Αφού ολοκληρωθούν οι σπουδές ο υποψήφιος δικηγόρος πρέπει να πραγματοποιήσει 18μηνη πρακτική άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και μετά από εξετάσεις όσοι πετύχουν γράφονται στο δικηγορικό σύλλογο της περιφέρειάς όπου ανήκουν.

Αν ο δικηγόρος δεν είναι ευχαριστημένος επαγγελματικά τι άλλες επιλογές έχει;

Το επάγγελμα του δικηγόρου, προσφέρει αρκετές διεξόδους απασχόλησης σε πολλούς τομείς.

 • In house lawyer: Ο δικηγόρος μπορεί να εργασθεί ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρείες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, τοπικές αυτοδιοικήσεις κ.τ.λ.
 • Δικαστηριακός κλάδος: Οι δικηγόροι, που επιθυμούν να εισέλθουν στο δικαστικό κλάδο, έχουν τη δυνατότητα, ένα έτος μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος, να συμμετέχουν σε εξετάσεις και να εισέλθουν στον κλάδο των ειρηνοδικών. Για τον κλάδο των δικαστών απαιτείται τρία χρόνια άσκηση επαγγέλματος και συμμετοχή σε εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων.  Μετά από φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή σε αυτή γίνεται με εισαγωγικό διαγωνισμό. 
 • Συμβολαιογράφος: Εφόσον υπάρξει άσκηση δικηγορίας, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κάλυψη κενών θέσεων.
 • Διπλωματικό Σώμα: Ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής μπορεί ακόμη να ακολουθήσει διπλωματική καριέρα, εφόσον επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή του Διπλωματικού Σώματος. 
 • Δικαστικός Επιμελητής.
 • Δημόσιος Τομέας: Ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ή επιτροπές του Δημοσίου, καθώς και στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κλπ. 
 • Δικαστικός Υπάλληλος.
 • Υποθηκοφύλακας.