Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Το σύνολο των σχέσεων των ιδιωτών μεταξύ τους ρυθμίζεται από τις διατάξεις του αστικού δικαίου με την σημείωση ότι ένα ευρύ σύνολο των ρυθμίσεων αυτών είναι ενδοτικού χαρακτήρα, ήτοι η κοινή ιδιωτική βούληση μπορεί να τροποποιήσει τις προβλέψεις, που ορίζει ο νόμος (με την εξαίρεση, φυσικά, των διατάξεων αναγκαστικού χαρακτήρα τους οποίους η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να παρακάμψει, αφού αφορούν θεμελιώδεις ρυθμίσεις του νομοθέτη).

Ως δικηγορικό γραφείο ασχολούμαστε κατ’ εξοχήν με το Αστικό Δίκαιο, προσφέρουμε στους εντολείς μας την καλύτερη δυνατή νομική υποστήριξη. Σε κάθε επιμέρους κλάδο του αστικού, ο δικηγόρος που θα χειριστεί την υπόθεση σας έντιμα και αξιόπιστα θα σας παρουσιάσει τις διαθέσιμες στρατηγικές, που μπορείτε να ακολουθήσετε, παρέχοντας τις κατάλληλες εκτιμήσεις για κάθε επιλογή. Έτσι, θα γνωρίζετε σε ποια ακριβώς νομική κατάσταση βρίσκεστε και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε τα συμφέροντα σας χωρίς να υποβληθείτε σε άσκοπες δικαστικές ενέργειες.

Οι δικηγόροι αστικού δικαίου του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στους ακόλουθους τομείς:

Ο δικηγόρος αστικού δικαίου ασχολείται με εμπράγματο δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο. Γενικότερα το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (“πολιτών”). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη:

α) τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: το μέρος αυτό περιλαμβάνει γενικούς ορισμούς που αφορούν όλο το Αστικό Δίκαιο, όπως τι είναι φυσικό και νομικό πρόσωπο, τι είναι δήλωση βουλήσεως και δικαιοπραξία, πώς και πότε καταρτίζεται έγκυρα μια σύμβαση (πρόταση, αποδοχή κλπ.), ποιες είναι οι συνέπειες των ελαττωμάτων της βούλησης (πλάνης, απάτης, απειλής) κλπ.

β) το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τις ενοχές, δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο. Δύο είναι τα κύρια αντικείμενα, οι ενοχές από σύμβαση και οι ενοχές από τον νόμο. Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, την ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες.

γ) το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη. Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται. Ο δικηγόρος ακινήτων και συμβάσεων ασχολείται κατά κύριο λόγο με αυτό το δίκαιο. 

δ) το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τα σχετικά με τον γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών.

ε) το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει τα περί κληρονομικής διαδοχής, διαθήκης, επαγωγής της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας κλπ. Με τα δύο τελευταία ασχολείται ο δικηγόρος κληρονομικού – οικογενειακού δικαίου

Το δικηγορικό γραφείο Δημητρίου Μ. Ζιαμπάρα και Συνεργατών προσφέρει σε όλους τους ανωτέρω τομείς απόλυτα εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.