Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΓΕΝΝΗΤΟ – ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ

Μπορεί ο αγέννητος ή κυοφορούμενος να ορισθεί κληρονόμος σε διαθήκη;

Το αγγένητο ή κυοφορούμενο μπορεί κάλλιστα να τεθεί κληρονόμος σε μια διαθήκη, και αν γεννηθεί ζωντανό, θα αποκτήσει την κληρονομιά. Μετά τον θάνατο του διαθέτη και υπό την προϋπόθεση ότι το αγέννητο ή κυοφορούμενο θα γεννηθεί ζωντανό, το αγέννητο ή κυοφορούμενο κληρονομεί, δηλαδή υπεισέρχεται στα δικαιώματα, αλλά και στις υποχρεώσεις της κληρονομίας. Συνεπώς το αγέννητο ή κυοφορούμενο μπορεί να κληρονομήσει τόσο από διαθήκη όσο και εξ αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη), σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα:

Κληρονόμος μπορεί να γίνει εκείνος που κατά το χρόνο της επαγωγής βρίσκεται στη ζωή ή έχει τουλάχιστον συλληφθεί (1711 ΑΚ). Χρόνος της επαγωγής είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου. Ως προς τα δικαιώματα που του επάγονται το κυοφορούμενο θεωρείται γεννημένο, αν γεννηθεί ζωντανό (36 ΑΚ). Όπως αναφέρει η διάταξη, κληρονόμος μπορεί να γίνει εκείνος που κατά το χρόνο της επαγωγής βρίσκεται στη ζωή ή έχει τουλάχιστον συλληφθεί. Κληρονόμος μπορεί να γίνει και το τέκνο που γεννήθηκε ύστερα από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση. Χρόνος της επαγωγής είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου. Συνεπώς, ο κυοφορούµενος έχει πλήρη ικανότητα να κληρονοµήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα γεννηθεί ζωντανός. Αν ο κυοφορούμενος γεννηθεί ζωντανός, ο κυοφορούµες θεωρείται ότι ήταν ήδη κατά το θάνατο του κληρονοµούµενου γεννηµένος. Συνεπώς είχε κατά τον ίδιο χρόνο την ικανότητα να κληρονοµήσει και γι`αυτό αποκτά και κληρονοµικό δικαίωµα. 

Τι γίνεται αν ο αγέννητος δεν γεννηθεί ζωντανός;

Αν όµως ο κυοφορούμενος δεν γεννηθεί ζωντανός, η συνέπεια είναι, ότι ο κυοφορούµενος δεν είχε ποτέ την ικανότητα να κληρονοµήσει και ούτε έγινε ποτέ κληρονόµος. Γι’ αυτό στην κληρονοµία καλούνται τα πρόσωπα που θα καλούνταν αµέσως µε την επαγωγή αν δεν υπήρχε ο κυοφορούµενος. Ο τελευταίος, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις υπεισέρχεται όχι µόνο στα δικαιώµατα αλλά και στις υποχρεώσεις της κληρονοµίας. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της καθολικής διαδοχής. Άλλο είναι το ζήτηµα ότι κατ`ανάλογη εφαρµογή της ΑΚ 1912 ο κυοφορούµενος κληρονοµεί πάντοτε µε το ευεργέτηµα της απογραφής (βλέπε απόφαση ΜΠρΡοδ 259/12).