Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

Ανάκληση Δωρεάς

Τι είναι η Δωρεά;

Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ένα πρόσωπο (δωρητής) παρέχει σε κάποιο άλλο (δωρεοδόχο) ένα αντικείμενο ή δικαίωμα χωρίς αντάλλαγμα. Πρόκειται για δικαιοπραξία καταρτιζόμενη αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τι είναι η Δωρεά υπό τρόπο;

Στη «δωρεά υπό τρόπο», ο δωρητής μπορεί, αφού παράσχει το περιουσιακό αντικείμενο στον δωρεοδόχο, να απαιτήσει από αυτόν την εκτέλεση τρόπου, δηλαδή να τον υποχρεώσει σε παροχή. Η παροχή αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη περιουσιακής ή μη φύσεως.

Τι είναι η Γονική Παροχή;

Η δωρεά γίνεται είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, ενώ όταν γίνεται από γονέα προς τέκνο είναι γνωστή ως γονική παροχή και τυγχάνει ιδιαίτερης φορολογικής αντιμετώπισης.

Από ποιον μπορεί να ανακληθεί μια Δωρεά;

  • Από το δωρητή: αν ο δωρεοδόχος φανεί αχάριστος με βαρύ παράπτωμα απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του, ιδίως δε αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή.
  • Από τον κληρονόμο του δωρητή: αν ο δωρεοδόχος με πρόθεση θανατώσει το δωρητή ή τον εμποδίσει να ανακαλέσει τη δωρεά.
  • Από το δωρητή ή τον κληρονόμο του: αν ο δωρεοδόχος παραλείπει υπαίτια να εκτελέσει τον τρόπο υπό τον οποίο έγινε η δωρεά.

Η δωρεά μπορεί να ανακληθεί με δήλωση προς τον δωρεοδόχο και έτσι αποσβήνεται η υποχρέωση του δωρητή προς παροχή. Σε περίπτωση που η παροχή εκπληρώθηκε μπορεί να αξιωθεί εκ νέου ως αδικαιολόγητος πλουτισμός.

Πότε αποκλείεται η ανάκληση μιας δωρεάς; 

  1. Αν ο δωρητής έδωσε συγγνώμη στο δωρεοδόχο.
  2. Αν πέρασε ένας χρόνος από τότε που ο δωρητής, ενώ είχε δικαίωμα να ανακαλέσει, πληροφορήθηκε το λόγο ανάκλησης.
  3. Αν ο δωρεοδόχος έχει πεθάνει.
  4. Αν η δωρεά έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας.