Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Ποιός από τους δύο συζύγους κρατάει το αγορασμένο από κοινού ακίνητο μετά από το διαζύγιο;

Ένα παντρεμένο ζευγάρι, κατά την διάρκεια του γάμου τους, είχαν αγοράσει από κοινού ένα διαμέρισμα. Μετά την διάσπαση του εγγάμου βίου το διαμέρισμα χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο ένας πρώην σύζυγος ως κατοικία του, χωρίς να υπολογίζει τον άλλον πρώην σύζυγο, ενώ στις παρακλήσεις του αδιαφορεί προκλητικά. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και μέχρι να πωληθεί το ακίνητο και να μοιραστούν το τίμημα, ο αδικημένος πρώην σύζυγος δικαιούται να αξιώσει κάτι από τον «προσβολέα» των δικαιωμάτων του;

Πως αποδεικνύεται η αξίωση Αποζημίωσης Χρήσης;

Η σχετική αξίωση γεννιέται από μόνο το γεγονός της αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγματος από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Ο συνιδιοκτήτης, που δεν χρησιμοποιεί το ακίνητο, εξοπλίζεται από τον νόμο (Αστικό Κώδικα) με το δικαίωμα να αναζητήσει το μερίδιο του, στους καρπούς του ακινήτου που χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο άλλος συνιδιοκτήτης. Μπορεί δηλαδή να ζητήσει «αποζημίωση χρήσης του μεριδίου του στο κοινό ακίνητο», συγκεκριμένα να αναζητητήσει το μερίδιο του στα μηνιαία μισθώματα, αν το ακίνητο αυτό μισθωνόταν. Θα χρειαστεί μόνο κάποιες εκθέσεις μεσιτών για τα συνήθη μισθώματα τέτοιου είδους ακινήτων στην συγκεκριμένη περιοχή ή παρόμοιες αγγελίες για να υπολογίσει το δικαστήριο το μίσθωμα που θα έπρεπε να μοιραζόταν μεταξύ των συνιδιοκτητών.

Τι είναι η Αγωγή Αποζημίωσης Χρήσης;

Το συνολικό ποσό που θα υπολογιστεί από τις μηνιαίες αποζημιώσεις θα το αξιώσει από τον συνιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί αποκλειστικά το ακίνητο, απευθυνόμενος με μια αγωγή αποζημίωσης χρήσης στο καθ’ ύλη (και κατά τόπο) αρμόδιο δικαστήριο κατά του συνιδιοκτήτη, που τον αδικεί, και για το ύψος του ποσού, που βέβαια δεν έχει παραγραφεί, δηλαδή δεν έχει περάσει η πενταετία.

Ειδικότερα, προκειμένου περί αστικού ακινήτου, το όφελος αυτό συνίσταται στην κατά το χρόνο της αποκλειστικής χρήσης μισθωτική αξία της μερίδας των εκτός χρήσης κοινωνών, η οποία δεν αποτελεί μίσθωμα, αφού δεν υπάρχει μισθωτική σχέση, αλλά αποδοτέα, ως αποζημίωση, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ωφέλεια. Η ωφέλεια αυτή προσδιορίζεται από τη μισθωτική αξία του κοινού πράγματος, δηλαδή του ποσού του μισθώματος που θα κατέβαλε ο συνιδιοκτήτης που το χρησιμοποιεί για τη χρήση άλλου όμοιου ακινήτου με βάση τις εν γένει μισθωτικές συνθήκες της περιοχής που επικρατούν κατά τον κρίσιμο χρόνο και της κατάστασης που βρίσκεται το κοινό πράγμα (ΑΠ 316/2021, ΑΠ 1199/2021, ΑΠ 671/2019, ΑΠ 1208/2018).