Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τι είναι η αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου;

Στο πλαίσιο ενός γάμου συμβαίνει συχνά ο σχηματισμός περιουσίας από τον ένα σύζυγο να αποβαίνει εις βάρος του άλλου συζύγου, έτσι η Πολιτεία αποφάσισε να προστατέψει τον οικονομικά ασθενέστερο και αδικημένο σύζυγο. Επί παραδείγματι, η μητέρα που μεγάλωσε τα παιδιά της επί είκοσι χρόνια ως νοικοκυρά στην οικογενειακή εστία, ενώ ο σύζυγος εργαζόταν ανενόχλητος φτιάχνοντας περιουσία, δικαιούται ασυζητητί να αξιώσει από τον σύζυγό της συμμετοχή στα αποκτήματά του στην διάρκεια του γάμου.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου;

Για τη συγκεκριμένη Αγωγή θα πρέπει να υφίστανται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Λύση (διαζύγιο) του γάμου ή συμπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων.
  2. Η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου στο διάστημα μεταξύ της τέλεσης του γάμου και της λύσης αυτού με διαζύγιο.
  3. Να υπάρχει συμβολή, με οποιονδήποτε τρόπο του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου.
  4. Να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμβολής του δικαιούχου και της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου.
  5. Ο νόμος έχει εισάγει το μαχητό τεκμήριο για το μέγεθος της συμβολής του δικαιούχου συζύγου στη περιουσία του υπόχρεου στο 1/3 της επαύξησης. Η συμβολή λοιπόν του ενός συζύγου τεκμαίρεται στο 1/3 εκτός αν αποδειχτεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή.
  6. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο.
  7. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα παραγράφεται μετά από 2 έτη από την λύση του γάμου.
  8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των συζύγων για παραίτηση από το δικαίωμα στη συμμετοχή στα αποκτήματα, εκτός αν πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου ενώπιον συμβολαιογράφου και αποτελεί μέρος της αμοιβαίας συμφωνίας των μερών.
  9. Είναι επιτρεπτό εκ του νόμου να σωρευθεί σε ένα (1) αγωγικό δικόγραφο η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα με την αξίωση διατροφής λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, για να εξοικονομηθούν χρόνος και χρήματα.
  10. Η αξίωση καταρχήν είναι χρηματική, πλην όμως δίνεται η δυνατότητα από το νόμο να απαιτηθεί ακόμα και η παράδοση αυτούσιων πραγμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος της αύξησης.