Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ & ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τι είναι το Πολεοδομικό Δίκαιο και το Δασικό Δίκαιο;

Αντικείμενο του Πολεοδομικού Δικαίου είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και οι σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ Πολεοδομιών και πολιτών κατά την εφαρμογή του σχεδιασμού. Οι πολεοδομικές διαφορές, όπως και οι περιβαλλοντικές, είναι διοικητικές διαφορές, δηλ. αφορούν τη σχέση Δημοσίου, εν γένει (ΟΤΑ κλπ.), με τον πολίτη. Ο πολίτης στρέφεται στα διοικητικά δικαστήρια (τακτικά διοικητικά ή ΣτΕ) για την επίλυση της διαφοράς του. Το πρόβλημα είναι πως το Δημόσιο βρίσκεται defacto σε μια υπερέχουσα θέση σε σχέση με τον πολίτη, γεγονός, το οποίο κάποιες φορές γίνεται ευκόλως αντιληπτό.

Αντικείμενο του Δασικού Δικαίου είναι η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Σκοπός του Πολεοδομικού και του Δασικού Δικαίου ΔΕΝ είναι η προστασία του ιδιώτη, ούτε ιδιωτικών δικαιωμάτων. Προέχει το δημόσιο συμφέρον, δηλ. η βιώσιμη δόμηση και πολεοδόμηση και αντίστοιχα η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Ποιά η σχέση Πολεοδομικών ή Δασικών διαφορών με το Ιδιωτικό Δίκαιο; 

Πολλές φορές συναντούμε στα έγγραφα των Υπηρεσιών τη φράση ότι «διαφορές ως προς το ιδιοκτησιακό ζήτημα που αναφέρετε, εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας και αρμόδια παραμένουν τα πολιτικά δικαστήρια». Οι Υπηρεσίες δεν επιλύουν ιδιοκτησιακά ζητήματα, για τα οποία ο μόνος αρμόδιος παραμένει (όντως) ο πολιτικός δικαστής. Για τυχόν διαφορές μεταξύ πολιτών, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Οι ιδιοκτησιακές είναι ιδιωτικές διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι ο αντίδικος επέχει θέση ιδιώτη. Ενάγουμε και εναγόμαστε στα πολιτικά δικαστήρια και εφαρμόζεται το ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, που είναι Ιδιωτικό Δίκαιο.

Η εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει τα προσαγόμενα από τον πολίτη δικαιολογητικά (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας κλπ.), αλλά ως κάποιο βαθμό. Αποφαίνεται δε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς της. Αυτό πρακτικά απαντά και στο χρόνιο ερώτημα πολλών ιδιοκτητών, οι οποίοι ισχυρίζονται: «μα εγώ το αγόρασα ως αγρόκτημα. Πώς είναι δάσος;». Και η απάντηση είναι ότι δεν ενδιαφέρει το Δημόσιο τι αναγράφει ο ιδιωτικός τίτλος. Το ενδιαφέρει η αληθινή φύση της έκτασης ως δάσους/αγροτικής κλπ.

Με τι ασχολείται ένας δικηγόρος Πολεοδομικού Δικαίου;

Ο δικηγόρος Πολεοδομικού Δικαίου ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων, που ανακύπτουν κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των  πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και στην προστασία των δικαιωμάτων, που θίγονται με την έκδοση ή την άρνηση έκδοσης διοικητικών πράξεων πολεοδομικού χαρακτήρα.

  • Ακυρότητα άδειας οικοδομής και υποστήριξη προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου και Συμβουλίου της Επικρατείας (αιτήσεις ακύρωσης/παρεμβάσεις)
  • Ενστάσεις κατά προστίμων και εκθέσεων αυτοψίας
  • Ποινική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων του Δημοσίου και των μελετητών πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων κ.λπ.
  • Τροποποιήσεις και διορθώσεις Πράξεων Εφαρμογής
  • Διορθώσεις και συμπληρώσεις  εγγραφών Κτηματολογίου
  • Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας και απαλλοτρίωσης.

Με τι ασχολείται ένας δικηγόρος Δασικού Δικαίου;

Αντίστοιχα ο δικηγόρος Δασικού Δικαίου ασχολείται κυρίως με τα εξής: χαρακτηρισμοί, αναδασώσεις, Δασικοί Χάρτες, επεμβάσεις σε δάση, δασικές αστυνομικές διατάξεις, θήρα, διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων κλπ.