Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ FACEBOOK

 

Δικαστική απόφαση (95/2023 ΠολΠρωτΚορίνθου) για Προσβολή προσωπικότητας μέσω ανάρτησης φωτογραφιών με υποτιμητικά σχόλια στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης facebook, κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών σε οδοντιατρείο – Πειθαρχική διαδικασία οδοντιατρικού συλλόγου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Αναστασία Ξηρογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βασιλική Παπαμιχαλοπούλου, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια και Αντώνιο Σωφρονά που ορίσθηκαν από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κορίνθου, Πρόεδρο Πρωτοδικών και τη γραμματέα Παναγιώτα Καλαντζή. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 22α Μαρτίου 2023, για να δικάσει την αγωγή μεταξύ: 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) …, κατοίκου Κορίνθου (οδός .. αρ. …), με ΑΦΜ … και 2) …, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδός … αρ. …), με ΑΦΜ …, οι οποίοι δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, πλην όμως, προκατέθεσαν προτάσεις, τις οποίες υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Δημήιριος Σπυρόπουλος (ΔΣΑ 19092), δυνάμει των από 16-11-2022 και 22-11-2022 Εξουσιοδοτήσεων (που φέρουν το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔ). 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: … του …, κατοίκου Κορίνθου (οδός … αρ. …), με ΑΦΜ …, ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, πλην όμως, προκατέθεσε προτάσεις, τις οποίες υπογράφει η πληρεξούσια δικηγόρος του Μαρία Γιώτη (ΔΣΚορ 547), δυνάμει της από 24-11-2022 Εξουσιοδότησης (που φέρει το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔ). 

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 20-11-2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/2022 αγωγή τους, η οποία προσδιορίστηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 4 εδ. α’ ΚΠολΔ, να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας με την υπ’ αριθμ. …/2023 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Κόρινθου. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, που προσδιορίστηκε, μετά το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Με την υπό κρίση αγωγή τους, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ο πρώτος ενάγων είναι οδοντίατρος και διατηρεί οδοντιατρείο στην Κόρινθο με όλες τις ειδικότητες οδοντιατρικής. Ότι ο δεύτερος ενάγων είναι επίσης οδοντίατρος και συνεργάζεται με τον πρώτο ενάγοντα. Ότι το Νοέμβριο του 2021 ο πρώτος ενάγων δέχθηκε τηλεφώνημα από το διευθυντή του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου … για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ιατρείο του. Ότι ενημέρωσε το διευθυντή του εκπαιδευτηρίου ότι θα έπρεπε να ενημερώσει τον Οδοντιατρικό σύλλογο για την επίσκεψη, προκειμένου να ληφθεί τυχόν άδεια, εφόσον απαιτείτο. Ότι κατόπιν σχετικής διαβεβαίωσης από το διευθυντή του εκπαιδευτηρίου ότι θα φρόντιζε ο ίδιος τη διαδικασία, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στις 04-11-2021. Ότι το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ανήρτησε στην ιστοσελίδα του φωτογραφίες και σχετικό υλικό από την επίσκεψη, όπου φαινόταν το ιατρείο του πρώτου ενάγοντα και απεικονιζόταν ο δεύτερος ενάγων. Ότι ακολούθως, στις 12 Νοεμβρίου 2021, ο εναγόμενος προέβη σε ανάρτηση του σχετικού συνδέσμου του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και των φωτογραφιών στην προσωπική του σελίδα με τα στοιχεία https://www.facebook.com/iandreopoulos στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης facebook μαζί με το παρατεθειμένο στην αγωγή κείμενο. Ότι η σχετική ανάρτηση περιήλθε σε γνώση πολλών συναδέλφων τους Οδοντιάτρων, ενώ από τις αναφορές για «πολυοδοντιατρείο στην περιοχή της Κορινθίας», «ότι δουλεύουν μέλη του δσ του τοπικού συλλόγου ή δούλευαν μέλη του δσ της Ομοσπονδίας» και «ακόμα και να διαφημίζεται στους σινεμάδες» προέκυπτε ότι η σχετική ανάρτηση αφορούσε το ιατρείο του πρώτου ενάγοντα.

Ότι ο πρώτος ενάγων κλήθηκε από το ΔΣ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορίνθου στη συνεδρίαση της 12ns-11-2021, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις. Ότι στην εν λόγω συνεδρίαση παρουσιάστηκε ο εναγόμενος, ο οποίος μετά την παροχή εξηγήσεων, κλήθηκε από το ΔΣ να ανακαλέσει τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς σε βάρος των αναφερομένων στη αγωγή μελών ΔΣ, να ζητήσει συγγνώμη και να προβεί σε γραπτή καταγγελία κατά του πρώτου ενάγοντα. Ότι στις 16-11-2021 ο εναγόμενος προέβη σε σχετική καταχώριση του στο facebook (η οποία παρατίθεται στην αγωγή) στην οποία υλοποίησε τις παραπάνω δεσμεύσεις του προς το ΔΣ. Ότι η επίμαχη αναπαραγωγή των φωτογραφιών (που απεικονίζουν το ιατρείο του πρώτου ενάγοντα και τον δεύτερο ενάγοντα να εξετάζει παιδιά και να μιλάει σ’ αυτά) από τον εναγόμενο στο facebook έγινε χωρίς τη συναίνεσή τους και το κείμενο που συνόδευε τη σχετική αναπαραγωγή είναι εξυβριστικό και δυσφημιστικό προς αυτούς κατά τα εκτενώς αναλυόμενα στην αγωγή. Ότι η ανωτέρω ανάρτηση περιήλθε σε γνώση σημαντικού αριθμού «φίλων» του εναγομένου στην ανωτέρω σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα αναφερόμενα στην αγωγή πρόσωπα. Ότι με τα ανωτέρω εθίγη η τιμή, η υπόληψη και η προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα των εναγόντων κατά τα εκτενώς αναλυόμενα στην αγωγή.

Με βάση το ιστορικό αυτό και κατόπιν περιορισμού του υπό στοιχείο 1 β) αιτήματος με τις προτάσεις τους (άρθρα 224, 294, 295 ΚΠολΔ), οι ενάγοντες ζητούν 1) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει α) στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 25.000,00 ευρώ εντόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, και β) στο δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 15.000,00 ευρώ εντόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος από τη δημοσίευση, άλλως από την επίδοση της απόφασης α) να αποσύρει την αναφερόμενη στην αγωγή ανάρτηση από την σελίδα του στο facebook, β) να ζητήσει συγγνώμη για την εν λόγω ανάρτηση, και γ) σε κάθε περίπτωση, είτε έχει προβεί στην αφαίρεση της ανάρτησης, πριν την δημοσίευση της απόφασης, είτε μετά την δημοσίευση, να προβεί σε δημοσίευση του διατακτικού απόφασης, είτε κάτω από την επίδικη ανάρτηση, είτε στην αρχική του σελίδα, ώστε να είναι ορατό το διατακτικό της απόφασης απ’ όλους τους επισκέπτες και «φίλους» του στο «facebook» και να διατηρηθεί η ανάρτηση του διατακτικού της απόφασης για ένα (1) έτος, 3) αναφορικά με τα ανωτέρω αιτήματα υπό στοιχείο 2 αιτήματα να επιβληθεί χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ ημερησίως, για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς το διατακτικό της απόφασης από την επίδοση της απόφασης, και να απαγγελθεί προσωπική κράτηση σε βάρος του εναγομένου, διάρκειας έξι (6) μηνών, ως μέσον εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί, 4) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, από την επίδοση της απόφασης και επέκεινα να παραλείπει στο μέλλον κάθε αναφορά στα πρόσωπά των εναγόντων, μέσα από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, διαδίκτυο, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στο προφίλ του στο facebook, ή σε κάθε άλλο προφίλ που διατηρεί στο “facebook,” ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 5) να επιβληθεί στο εναγόμενο χρηματική ποινή, ύψους 1.000,00 ευρώ, για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης με το διατακτικό της απόφασης ως προς το ανωτέρω αίτημα και προσωπικής κράτησης ενός έτους, για κάθε νέα αναφορά, χαρακτηρισμό ή έκφραση, 6) να απαγγελθεί προσωπική κράτηση σε βάρος του εναγόμενου διάρκειας 12 μηνών, ως μέσον εκτελέσεως της απόφασης, αναφορικά με το ανωτέρω υπό στοιχείο 4 αίτημα, 7) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και 8) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική τους δαπάνη.

Ο εναγόμενος με τις με τις έγγραφες προτάσεις του, αρνείται την αγωγή, αιτείται την απόρριψή της και προβάλλει την ένσταση του άρθρου 367 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΠΚ, καθώς οι οποιεσδήποτε προσβλητικές αναφορές στο πρόσωπο του πρώτου ενάγοντας και η χωρίς έγκριση χρήση της εικόνας του δεύτερου ενάγοντος αποτελούν εκδηλώσεις που έγιναν αφενός κατά την ενάσκηση-προστασία των υπέρτερων δικαιωμάτων της προστασίας της δημόσια υγείας και των κανόνων δεοντολογίας του Οδοντιατρικού επαγγέλματος και την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού και αφετέρου από δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την πληροφόρηση του κοινού προς αποφυγή επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία και τη μετάδοση της COVID 19 πρακτικών και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού από αθέμιτες πρακτικές. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί καταλυτική της αγωγής ένσταση, η οποία είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη που προαναφέρθηκε, όχι όμως για τη βάση της συκοφαντικής δυσφήμησης, αλλά για τις εμπεριέχουσες σ’ αυτήν απλή δυσφήμηση και εξύβριση, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην νομική σκέψη της παρούσας. Οι ενάγοντες καθ’ υποφοράν με την ένδικη αγωγή τους, όπως επαναλαμβάνεται στις προτάσεις της παρούσας συζήτησης προς αντίκρουση ισχυρίζονται ότι η επίδικη ανάρτηση έγινε με καταφανή πρόθεση την προσβολή της προσωπικότητας αυτών, ήτοι της απαξίωσης, εξευτελισμού και διασυρμού τους με τη δημιουργία εντυπώσεων. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί, νόμιμη αντένσταση, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 367 παρ. 2 στοιχ. β’ ΠΚ, καταλυτική της ως άνω ένστασης, και πρέπει, επίσης ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Περαιτέρω, ο εναγόμενος απαντώντας στην αγωγή, με τις έγγραφες προτάσεις του πληρεξουσίου δικηγόρου του, προβάλλει ότι η επικαλούμενη από αυτόν συμπεριφορά των εναγόντων συνετέλεσε στην πρόκληση ζημίας στους ίδιους (ενάγοντες) από δικό τους πταίσμα. Ο αυτός του εναγομένου είναι μη νόμιμος, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθόσον τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα δεν συνιστούν την κατ’ άρθρο 300 ΑΚ συντέλεση στη ζημία του ενάγοντας και δικού τους πταίσματος, δεδομένου ότι η περιγραφόμενη συμπεριφορά των εναγόντων δεν τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο προς την φερόμενη ως τελεσθείσα εκ μέρους του εναγόμενου αδικοπραξία σε βάρος τους. Περαιτέρω, υποβάλλει αίτημα αναστολής της δίκης κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της πειθαρχικής δίωξης που έχει ασκηθεί κατά του πρώτου ενάγοντα, η οποία θα πρέπει να προσκομισθεί με επιμέλεια των εναγόντων Το αίτημα τούτο τυγχάνει νόμιμο και παραδεκτό και θα εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία του.

 Aποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες είναι οδοντίατροι και διατηρούν επαγγελματική συνεργασία στο οδοντιατρείο που διατηρεί ο πρώτος ενάγων στην Κόρινθο. Το Νοέμβριο του 2021 ο πρώτος ενάγων δέχθηκε από το ιδιωτικό σχολείο …- Αγωγή πρόσκληση προκειμένου να πραγματοποιηθεί στο οδοντιατρείο του ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο μαθητών νηπιαγωγείου και α δημοτικού. Ο πρώτος ενάγων μίλησε με το διευθυντή του σχολείου και τον ενημέρωσε ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να απευθυνθεί στον οικείο Οδοντιατρικό σύλλογο για να λάβει τυχόν άδεια για την πραγματοποίηση της επίσκεψης και ότι ο ίδιος δε γνώριζε τη διαδικασία. Ο διευθυντής του ανωτέρω σχολείου επικοινώνησε ξανά μετά από μερικές μέρες με τη γραμματεία του πρώτου ενάγοντα και έκλεισε ένα ραντεβού για την επίσκεψη 30 περίπου παιδιών στο πολυοδοντιατρείο του πρώτου ενάγοντα στις 03-11- 2021. Ο πρώτος ενάγων θεώρησε καλοπροαίρετα ότι οιαδήποτε διαδικασία με τον οικείο Οδοντιατρικό σύλλογο θα είχε τακτοποιηθεί από το ιδιωτικό σχολείο (βλ. την υπ’ αριθμ. …/2022 ένορκη βεβαίωση της …), ενώ πράγματι το σχολείο έστειλε σχετική επιστολή στον οικείο Οδοντιατρικό σύλλογο στις 05-11-2021. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των μαθητών στο πολυοδοντιατρείο του πρώτου ενάγοντα, ο δεύτερος ενάγων – Παιδοδοντίατρος μίλησε στους μαθητές και εξέτασε κάποιο παιδί στο Οδοντιατρικό κρεβάτι και οι συνοδοί των μαθητών τράβηξαν σχετικές φωτογραφίες (βλ. την υπ’ αριθμ. …/2022 ένορκη βεβαίωση της …).

Οι ανωτέρω φωτογραφίες που απεικονίζουν το δεύτερο ενάγοντα να μιλά και να εξετάζει τους μαθητές στο οδοντιατρείο του πρώτου ενάγοντα δημοσιεύθηκαν μαζί με ένα σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα του ιδιωτικού σχολείου. Τις επόμενες μέρες και 6η στις 10-11-2021 ο εναγόμενος, ο οποίος είναι ορθοδοντικός, έμαθε για την εν λόγω επίσκεψη και την ανάρτηση του ιδιωτικού σχολείου από τον …, στα πλαίσια τηλεφωνήματος του τελευταίου (βλ. την υπ’ αριθμ. …/23-11-2022 ένορκη βεβαίωση του …). Εν συνεχεία, στις 12-11-2021 ο εναγόμενος ανήρτησε στον ατομικό του λογαριασμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο που απεικόνιζαν το δεύτερο ενάγοντα να μιλά και να εξετάζει τους μαθητές στο πολυοδοντιατρείο του πρώτου ενάγοντα μαζί με το ακόλουθο κείμενο «Αν σε περίοδο COVID είναι σωστό μαθητές να επισκέπτονται πολυοδοντιατρείο στην περιοχή της Κορινθίας είναι ένα ερώτημα. Από ποιον πήραν άδεια ποιο υγειονομικό πρωτόκολλο ακολουθήθηκε γιατί βλέπω ακόμα και συνάδελφο να μιλάει χωρίς μάσκα και ποιος ρώτησε και εξέτασε τα παιδιά μας και τους έδωσε ιστορικό χωρίς εγγραφή άδεια είναι ένα άλλο ερώτημα.

Το συγκεκριμένο οδοντιατρείο το έχει ξανακάνει αυτό; Και πάλι ποιος τους είχε δώσει άδεια; Αυτό που δεν είναι ερωτηματικό είναι ότι στο συγκεκριμένο χώρο δουλεύουν μέλη του ΔΣ του τοπικού συλλόγου η ΔΟΥΛΕΥΑΝ μέλη του ΔΣ ΤΗΣ ομοσπονδίας όποτε μπορεί να κάνει κανείς ότι θέλει ακόμα και να διαφημίζεται στους σινεμάδες.. Ευχαριστώ για μια άλλη φορά τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου για την ανιδιοτέλεια που μου δίδαξε και ελπίζω σύντομα παρόλο τις 5 θητείες Του και τα 70 χρόνια του να έχουμε έναν καλό και τίμιο αγώνα αύριο μεθαύριο πάνω από όλα για το καλό των συναδέλφων. Και όχι δεν θέλω να συνδικαλιστώ ούτε μέχρι τα βαθειά γεράματα για τα παιδιά μου, ούτε για να βρω δουλειά, ούτε για την γυναίκα μου ούτε για να τελειώσω το πτυχίο μου. Οι έλεγχοι στην Κόρινθο πάντως είναι σαν τους τροχισμούς στην δουλειά μας εκλεκτικοί». Η σχετική ανάρτηση είχε αρκετές αντιδράσεις από χρήστες – ακολούθους του εναγομένου. Σημειωτέον, ότι ο πρώτος ενάγων είναι μέλος του τοπικού Οδοντιατρικού συλλόγου, ενώ ο δεύτερος ενάγων συμμετείχε στις εκλογές του Οδοντριατρικού Συλλόγου Αττικής (ΟΣΑ), φορώντας μάλιστα στη σχετική αφίσα την ιατρική μπλούζα που φοράει στις επίμαχες φωτογραφίες.

Τις επόμενες ημέρες και δη στις 15-11-2021 ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορίνθου κάλεσε σε εξηγήσεις τον πρώτο ενάγοντα και τον εναγόμενο όπου ο εναγόμενος δεσμεύθηκε να ζητήσει συγγνώμη για την ανάρτηση και να προβεί σε γραπτή καταγγελία για τις παραβάσεις του δεοντολογικού κανονισμού από τον πρώτο ενάγοντα. Τα μέλη του ΔΣ του Οδοντιατρικού Συλλόγου θεώρησαν ιδιαιτέρως προσβλητική για το πρόσωπο τους την ανάρτηση του εναγομένου (βλ. την υπ’ αριθμ. …/2021 Πράξη συνεδρίασης της 15ης Νοεμβρίου 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας). Προς εκτέλεση της δέσμευσης του να ζητήσει συγγνώμη από τα μέλη του ΔΣ, ο εναγόμενος προέβη σε συμπληρώσεις κάτωθι της ανάρτησης του αναφέροντας τα εξής: “«PS χαίρομαι που το λινκ κατέβηκε. Δυστυχώς όμως αυτή δεν είναι η δουλειά μου. Ακόμα μια φορά ούτε ένα συγνώμη ούτε μια παραίτηση. Αυτός ο συνδιασμός αμοραλισμού οπορτουνισμού είναι πραγματικά για λύπηση PS 2 Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος και η συγνώμη αρετή. Σε προηγούμενη ανάρτηση μου ο θυμός μου για την περίπτωση συναδέλφου που κατ’ εξακολούθηση παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας, με παρέσυρε σε αυθαίρετα συμπεράσματα για τον πρόεδρο και το ΔΣ. Επειδή αδίκησα κυρίως τον Πρόεδρο και τους συναδέλφους στην ομοσπονδία στις επιτροπές του συλλόγου και ειδικότερα έναν άνθρωπο που έχω πιει και ένα κρασί μαζί του τον … ζητώ συγνώμη για αντίδραση αυτή και να τους εκφράσω την βαθειά μου κατανόηση. Αναντίρρητος στόχος όλων μας είναι η εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου και από την στιγμή που πέσαμε θύματα εξαπάτησης είμαι σίγουρος ότι με την υπεύθυνη σύμπραξη όλων, με συναίνεση και συνεργασία το ζήτημα αυτό θα λάβει την δέουσα λύση και θα αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον ώστε να μην ξαναγίνουν αντίστοιχες πράξεις. PS3. Μετά τη συνάντηση μου με το διοικητικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το συμβούλιο έπραξε τα δέοντα. Αν νομίζει ο πρόεδρος ότι εθιχθη η τιμή και η υπόληψη του δεν είχα τέτοια πρόθεση PS4 θα ήθελα να επανατοποθετηθώ για δύο αναρτήσεις μου ζητώντας συγνώμη από του …, … καθώς και από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, οι οποίοι στην περίπτωση της παράβασης των κανόνων δεοντολογικού κανονισμού από μέλος του συλλόγου μας, έπραξαν τα δέοντα με απαράμιλλο ήθος και αστείρευτη αξιοπρέπεια. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση διαπίστωσα πως ο σύλλογος και το ΔΣ αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις όπως τους αρμόζει. Η αναφορά μου για την προσμονή παραιτήσεων από το ΔΣ ήταν προσβλητική και άκρως αντισυναδελφική προς τα πρόσωπα τους. Δεν είχε πρόθεση να θίξω την τιμή και την υπόλειψη κυρίου … και της οικογένειας του όπως και των υπολοίπων μελών του ΔΣ». Ακολούθως στις 22-11-2021 ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας αποφάσισε την πειθαρχική δίωξη του πρώτου ενάγοντα.

Με το υπ’ αριθμ. …/19-01- 2022 Πρακτικό του, το 11ο Περιφερειακό Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων Ν. Κορινθίας και Ν. Αρκαδίας αποφάσισε τη σύνταξη κατηγορητηρίου, ενώ ο εισηγητής της υποθέσεως κος … ανέφερε αφενός ότι ο οδοντίατρος που αφορούσε η ανάρτηση ήταν ο πρώτος ενάγων, αφετέρου ότι στις επίμαχες φωτογραφίες φαίνεται καθαρά και κάποιος μάλλον Παιδοδοντίατρος που μιλά χωρίς να τηρεί τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες. Με τις υπ’ αριθμ. …/24-02-2022 και …/2022 αποφάσεις του 11ου Περιφερειακού Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων Ν. Κορινθίας και Ν. Αρκαδίας, επιβλήθηκε στον πρώτο ενάγοντα η πειθαρχική ποινή του προστίμου ύψους 6.500,00 ευρώ. Η ανωτέρω απόφαση ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. …/2022 απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων, η οποία ανέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κορινθίας, προκειμένου να κριθεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό και δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική απόφαση. Εκ των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η ανάρτηση του εναγομένου ήταν δυσφημιστική καθώς α) με την εν λόγω ανάρτηση ο εναγόμενος διέδωσε γεγονότα ικανά να πλήξουν την τιμή και την υπόληψη των εναγόντων (ήτοι ότι ο ενάγων δεν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια από τον οικείο Οδοντιατρικό σύλλογο και ότι ο δεύτερος ενάγων δεν τηρούσε τα υγειονομικά πρωτόκολλα) και β) ο εναγόμενος είχε σκοπό να πλήξει ειδικώς την τιμή και την υπόληψη των εναγόντων και η σχετική ανάρτηση δεν αποτελούσε ενάσκηση-προστασία υπέρτερων δικαιωμάτων, ούτε έγινε από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης του εναγομένου ως ουσίας αβάσιμης και κατ’ αποδοχή της σχετικής αντένστασης των εναγόντων ως ουσία βάσιμης. Ειδικότερα, παρότι ο εναγόμενος δεν ανέφερε τα ονόματα των εναγόντων, εντούτοις τους φωτογράφισε 1) μέσω της αναφοράς σε οδοντιατρείο στην Κόρινθο και της συμμετοχής των υπαιτίων στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, 2) χρησιμοποιώντας την εικόνα του δεύτερου ενάγοντα με την αμφίεση που είχε στη σχετική προεκλογική αφίσα του (και άρα γινόταν ευχερώς αντιληπτό ότι ήταν αυτός) και 3) της αναφοράς σε προηγούμενες ιδιαιτέρως χαρακτηριστικές πράξεις αυτών (διαφήμιση σε κινηματογράφους).

Εξάλλου, το λεκτικό ύφος του εναγομένου (ενδεικτικά «διαφήμιση σε σινεμάδες», «οι έλεγχοι στην Κόρινθο πάντως είναι σαν τους τροχισμούς στην δουλειά μας εκλεκτικοί») είναι ιδιαιτέρως επιθετικό και υποτιμητικό. Στις διορθωτικές του αναρτήσεις ο εναγόμενος ανέφερε ότι «ο θυμός είναι κακός σύμβουλος» και ότι «ο θυμός μου για την περίπτωση συναδέλφου», ήτοι φράσεις που υποδηλώνουν ότι η ανάρτησή του ήταν απότοκος συναισθημάτων θυμού και όχι δικαιολογημένου ενδιαφέροντος. Η πρόθεση δε του εναγομένου περί δυσφήμισης αλλά και εξύβρισης προκύπτει από το γεγονός ότι συμμορφώθηκε αμέσως με την απαίτηση των μελών του ΔΣ του τοπικού Οδοντιατρικού συλλόγου να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη, όταν επισήμαναν ότι θεωρούσαν τη σχετική ανάρτηση προσβλητική. Αν δε σκοπός του εναγομένου ήταν να προστατευθεί η δημόσια υγεία και το Οδοντιατρικό επάγγελμα από πιθανές πειθαρχικές παραβάσεις, τότε θα είχε απευθυνθεί απευθείας στον οικείο σύλλογο υποβάλλοντας έγγραφη καταγγελία και δεν θα είχε προβεί στην ανωτέρω ανάρτησή του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν ήταν αναγκαία για την υπεράσπιση οιουδήποτε δικαιώματος και δικαιολογημένου ενδιαφέροντος.

Εξάλλου, η ανωτέρω ανάρτηση και το περιεχόμενο της έγινε γνωστό σε ευρύ κύκλο προσώπων, ήτοι στους ακολούθους του εναγομένου (αρκετοί εκ των οποίων πάτησαν τα κουμπιά «μου άρεσει» ή τις άλλες ενδείξεις συναισθήματος που έχει το facebook), άλλους επαγγελματίες – συναδέλφους των εναγόντων και άλλα πρόσωπα εκτός του επαγγελματικού τους, όπως εξάλλου κατέθεσε η ασθενής του πρώτου ενάγοντα κα … στην υπ’ αριθμ. …/2022 ένορκη βεβαίωσή της (η οποία πληροφορήθηκε από τον φιλικό της κύκλο ότι ο πρώτος ενάγων προέβαινε σε παράνομες πράξεις και ότι τον κυνηγούσε ο οικείος σύλλογος). Τέλος, οι ενάγοντες με την από 18-04-2022 εξώδικη δήλωση – καταγγελία – πρόσκληση – διαμαρτυρία τους ζήτησαν από τον εναγόμενο να κατεβάσει την επίμαχη ανάρτηση.

Επομένως, αποδεικνύεται ότι από την ανωτέρω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου και της προσβολής της προσωπικότητας τους οι ενάγοντες υπέστησαν ηθική βλάβη, καθώς εμφανίστηκαν όχι μόνο μεταξύ των συναδέλφων τους, αλλά και στους ασθενείς και στον γενικότερο κύκλο της πόλης της Κορίνθου ως επαγγελματίες που δεν τηρούν τους υγειονομικούς κανονισμούς και την επαγγελματική δεοντολογία. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, λαμβανομένων υπόψη ότι η ανωτέρω ανάρτηση είχε δυσμενείς επιπτώσεις στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον των εναγόντων, την προσβολή της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής, την άμεση πρόθεση του εναγομένου να θίξει την επαγγελματική και κοινωνική τιμή και υπόληψη των εναγόντων και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, η εύλογη χρηματική ικανοποίηση, που πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ για έκαστο των εναγόντων.

Το ποσό αυτό είναι εύλογο, (άρθρο 932 ΑΚ), δηλαδή ανάλογο με τις ως άνω συγκεκριμένες περιστάσεις της ένδικης περίπτωσης, αλλά και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, 2, 9 παρ. 2, 10 παρ. 2 της ΕΣΔΑ), για τον προσδιορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει α) στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 2.000,00 ευρώ, νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και β) στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 2.000,00 ευρώ, νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Επιπλέον, πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος α) να άρει την προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων, αποσύροντας την επίδικη ανάρτηση από τον ατομικό λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «facebook», και β) να προβεί σε αποκαταστατικό της προσβολής της προσωπικότητας των εναγόντων δημοσίευμα, ήτοι σε δημοσίευση του διατακτικού της παρούσας στον ατομικό του λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «facebook», και να διατηρήσει την εν λόγω δημοσίευση για 2 μήνες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό (δεδομένου ότι εφόσον η προσβολή έγινε με δημοσίευμα, συντρέχει λόγος και η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης να γίνει με αντίστοιχο τρόπο κατ’ άρθρο 59 ΑΚ) καταδικαζόμενος σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του σε χρηματική ποινή 50,00 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστερήσεως.

Περαιτέρω, η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή ως προς τις διατάξεις της περί υποχρέωσης άρσης της προσβολής και δημοσίευσης του διατακτικού της απόφασης, διότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι η επιβράδυνσή της εκτέλεσης ως προς την καταβολή της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης πρόκειται να επιφέρει στους ίδιους σημαντική ζημία, ούτε άλλωστε αυτοί επικαλέστηκαν και απέδειξαν ότι υφίστανται εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι. Επίσης, πρέπει να απορριφθεί το αίτημα περί προσωπικής κρατήσεως του εναγομένου κατ’ άρθρο 1047 ΚΠολΔ, ως μέσο εκτελέσεως της παρούσας διότι ενόψει των ανωτέρω δεν κρίνεται αναγκαίο. Εξάλλου, κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν τίθεται λόγος αναβολής της συζήτησης της υπό κρίση υπόθεσης, κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, απορριπτομένου, ως ουσία αβάσιμου, του σχετικού αιτήματος του εναγομένου, καθώς η τυχόν αναστολή θα επιβραδύνει τη διαδικασία και θα έχει ως συνέπεια την παρέλκυση της δίκης, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του ότι από τα υπάρχοντα στοιχεία το Δικαστήριο μπορεί να αχθεί σε ασφαλή δικανική πεποίθηση ως προς την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς. Τέλος, θα πρέπει να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους (άρθρα 176, 189 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ και 63 επ. Κώδικα Δικηγόρων), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στο δεύτερο ενάγοντα το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να αποσύρει την από 12-11-2021 επίδικη ανάρτηση από τον ατομικό λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «facebook». 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να δημοσιεύσει το διατακτικό της παρούσας στον ατομικό του λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «facebook», και να διατηρήσει την εν λόγω δημοσίευση για 2 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας. 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή ως προς τις παραπάνω δύο διατάξεις της και ΑΠΕΙΛΕΙ εις βάρος του εναγομένου την επιβολή χρηματικής ποινής ύψους πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης με τις παραπάνω δύο διατάξεις. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των εναγόντων τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ στην Κόρινθο στις 23-10-2023. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ