Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΡΟΜΟ (Stalking)

Το νέο αδίκηµα του Stalking, δηλαδή η εμμονική παρακολούθηση ή καταδίωξη του θύματος με ιδιαίτερα επαχθή τρόπο, τυποποιήθηκε πρόσφατα στον ποινικό κώδικα. Σε αντίθεση µε το ποινικό αδίκημα της απειλής, δεν τελείται µε απειλή βίας ή άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης, αλλά µε την επίµονη καταδίωξη ή παρακολούθηση του θύµατος, η οποία πραγµατοποιείται είτε µε την επιδίωξη διαρκούς επαφής µέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού µέσου (π.χ. αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλέφωνα κλπ.), είτε µε διαρκείς επισκέψεις στο περιβάλλον του θύµατος, παρά την εκπεφρασµένη αντίθετη βούληση του θύματος, προκαλώντας στο θύµα τρόµο ή ανησυχία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: Stalking is a pattern of repeated and unwanted attention, harassment, contact, or any other course of conduct directed at a specific person that would cause a reasonable person to feel fear.

Πλέον, και στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα η ιερή σφαίρα του προσωπικού περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι οικογενειακό είτε κοινωνικό ή εργασιακό, προστατεύεται με τη διάταξη περί απειλής (333 ΠΚ), από ενέργειες προκαλούσες ανησυχία ή τρόμο μέσω επίμονης καταδίωξης ή παρακολούθησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 333 ΠΚ: «1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του. […] 3. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση».