Καλωσήρθατε!

Το δικηγορικό γραφείο του Δημήτρη Μ. Ζιαμπάρα & Συνεργατών με υψηλή αίσθηση καθήκοντος προσφέρει –σε προσιτές τιμές– σύγχρονες και έγκυρες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες του, με άμεση συναίσθηση των αναγκών τους. Σκοπός μας η έγκαιρη και επιτυχή εκπροσώπηση των εντολέων μας, με την τάχιστη και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, έχοντας πάντα ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των εντολέων μας λαμβάνει χώρα μέσω παντός είδους εξωδικαστικών ενεργειών, καθώς και άρτιας δικαστικής εκπροσώπησης.

Ενδεικτικά οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο μας παρέχει τις άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες του είναι οι εξής:

Ποινικό δίκαιο

Ως πληρεξούσιος των κατηγορουμένων και ως πολιτική αγωγή για υποθέσεις:

 • πλαστογραφίας,
 • απάτης
 • απειλής
 • κλοπής
 • υπεξαίρεσης
 • έκθεσης σε κίνδυνο
 • αρπαγής
 • απιστίας
 • παράβασης καθήκοντος
 • σωματικής βλάβης
 • εξύβρισης
 • συκοφαντικής δυσφήμησης
 • δυσφημήσεως
 • δυσφημήσεως δια του τύπου κλπ

Οικογενειακό δίκαιο

 • αγωγές διαζυγίου
 • συναινετικά διαζύγια
 • αγωγές επιμέλειας και διατροφής κλπ

Εμπράγματο δίκαιο

 • αγορές – πωλήσεις ακινήτων
 • εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής
 • αρνητικές και διεκδικητικές αγωγές
 • αιτήσεις για διόρθωση κτηματογραφικής εγγραφής
 • ασφαλιστικά νομής,
 • άρση βαρών
 • προσημειώσεις – υποθήκες κλπ

Ενοχικό Δίκαιο

 • μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις
 • αγωγές για αδικοπραξία και προσβολή προσωπικότητας
 • αγωγές για παράβαση ενδοσυμβατικής υποχρέωσης
 • Συμφωνητικά πώλησης αγαθών και υπηρεσιών
 • Συμβάσεις έργου
 • συμβάσεις εργασίας
 • ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας
 • συμβάσεις παραχώρησης δ.τ και σήματος
 • franchising – leasing
 • μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με παρακράτηση κυριότητας
 • εξωδικαστική λύση συμβάσεων κλπ
 • αιτήσεις δικαστικής συμπαράστασης κλπ

Εμπορικό δίκαιο

 • σύσταση – τροποποίηση ΟΕ και ΕΕ
 • σύσταση – τροποποίηση ΕΠΕ και ΑΕ
 • πρακτικά ΔΣ και ΓΣ Ανωνύμων εταιρειών,
 • κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων κλπ

Εργατικό δίκαιο

 • αγωγές για παράνομη απόλυση, μισθούς υπερημερίας, δεδουλευμένους μισθούς, κλπ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

 • Διαταγές πληρωμής
 • Διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Εκτέλεση των ως άνω διαταγών
 • Κατασχέσεις και Πλειστηριασμοί
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου
 • Ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά διαταγών πληρωμής
 • Ανακοπές κατά προγράμματος πλειστηριασμών κλπ

Ασφαλιστικά μέτρα

 • ρύθμιση προσωρινής κατάστασης,
 • ρύθμιση επιμέλειας
 • ρύθμιση διατροφής κλπ
 • διορισμοί προσωρινής διοικήσεως ΑΕ

Διοικητικό δίκαιο

 • ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας (Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, ΣΤΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο)