Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

Στην ποινική διαπραγμάτευση ή ποινική συνδιαλλαγή ο εισαγγελέας διαπραγματεύεται μικρές ποινές με αντάλλαγμα την ομολογία του κατηγορουμένου.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Η ποινική διαπραγμάτευση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων τόσο κακουργημάτων όσο και πλημμελημάτων αυτεπαγγέλτως διωκομένων εξαιρουμένων α) αυτών που απειλούνται ισόβια, β) της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και γ) των σεξουαλικών εγκλημάτων. Η ομολογία αποτελεί αντάλλαγμα επιβολής μειωμένης ποινής χωρίς να αποκλείεται και η αποκατάσταση της ζημίας, ενώ η μειωμένη ποινή δεν απομακρύνει την ποινική μεταχείριση του υπαιτίου από τον ποινικό της χαρακτήρα.

Διαπραγμάτευση γίνεται ύστερα από αίτημα του κατηγορουμένου όχι μόνο στην προδικασία αλλά και στο ακροατήριο. Στην περίπτωση αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ του κατηγορουμένου και του Εισαγγελέως της έδρας. Στο τελικό πρακτικό υπάρχει βεβαίωση της ομολογίας του κατηγορουμένου, προσδιορισμός της συμφωνηθείσας ποινής και ο τρόπος έκτισης της. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ο Εισαγγελέας που αναλαμβάνει την διαπραγμάτευση έχει την διακριτική ευχέρεια (στοιχείο αναβάθμισης του ρόλου του Εισαγγελέα) εκτιμώντας την προσωπικότητα του δράστη και τις περιστάσεις τέλεσης της πράξεις που προκύπτουν από τη δικογραφία να θεωρήσει την πράξη ακατάλληλη για διαπραγμάτευση (αρ.303.παρ.2 εδ.α΄ΚΠΔ).

Ως προς το πλαίσιο της ποινής, που πρέπει να λάβει υπόψη ο Εισαγγελέας Εφετών κατά τη σύνταξη του πρακτικού διαπραγμάτευσης, σε περίπτωση κακουργήματος, που τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη, πρέπει να αναφερθεί ότι είναι από 2 έως 5 έτη φυλάκισης και για κακούργημα, που τιμωρείται με κάθειρξη πάνω από 10 έτη, το αντίστοιχο πλαίσιο είναι από 2 έως 7 έτη φυλάκισης. Σε περίπτωση πλημμελήματος το σχετικό πλαίσιο ποινής, που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, είναι αυτό των 10 ημερών έως 2 ετών φυλάκισης. Εκείνο, που έχει ενδιαφέρον κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, είναι ότι ο αρμόδιος Εισαγγελέας μπορεί να καλέσει για ακρόαση και τον παθόντα της πράξης και να εξαρτήσει την ευδοκίμηση της διαπραγμάτευσης από την ικανοποίηση της ζημίας, που υπέστη από τον κατηγορούμενο.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

Η ποινική συνδιαλλαγή αφορά μόνο συγκεκριμένα κακουργήματα, δηλαδή αυτά της πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης κατά της Ε.Ε, απιστίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον το αίτημα συνδιαλλαγής έγινε πριν την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη, αν όμως γίνει μετά την παραπομπή του σε δίκη η ποινική συνδιαλλαγή μπορεί να αφορά τις πλημμεληματικές μορφές των ανωτέρω εγκλημάτων .

Σε ό,τι αφορά την ποινική συνδιαλλαγή (για τα εγκλήματα, που αυτή μπορεί να γίνει) ο Εισαγγελέας καλεί υποχρεωτικά εκτός από τον κατηγορούμενο και τον παθόντα, επίσης αναφέρεται ότι στο οικείο πρακτικό συνδιαλλαγής εκτός από την ομολογία του κατηγορουμένου γίνεται μνεία ότι έγινε απόδοση του πράγματος στον παθόντα ή έλαβε χώρα πλήρης ικανοποίηση της ζημίας, που προσδιορίζεται στην κατηγορία και ότι σε αυτό δεν υπάρχει προτεινόμενη ποινή από τον Εισαγγελέα, που να έχει αποδεχθεί ο κατηγορούμενος, αφού τούτη την επιβάλει το Δικαστήριο. Σε περίπτωση απόπειρας η ικανοποίηση του παθόντος λόγω της ηθικής του βλάβης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ μπορεί να γίνει επιφύλαξη για διεκδίκηση υπερβαίνουσας αξίας στα Πολιτικά Δικαστήρια. Ο Εισαγγελέας, που διεκπεραιώνει τη διαδικασία της ποινικής συνδιαλλαγής είναι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, όταν τούτη διεκπεραιώνονται πριν την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη.

Διαφορετικά αν το αίτημα γίνει μετά την παραπομπή σε δίκη ή ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, το Δικαστήριο μπορεί να διακόψει τη συνεδρίαση και να τάξει προθεσμία έως 15 ημέρες στους διαδίκους για τη σύνταξη του πρακτικού, στο οποίο θα έχει καταγραφεί η ομολογία του κατηγορουμένου και η πλήρης ικανοποίηση του παθόντος. Το Δικαστήριο επικυρώνει το πρακτικό, κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο επιβάλλοντας ποινή, που για τις κακουργηματικές μορφές των εγκλημάτων, για τις οποίες μπορεί να γίνει συνδιαλλαγή, δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο έτη φυλάκισης και επί επιβαρυντικών περιστάσεων πάνω από τρία έτη, ενώ στις πλημμεληματικές μορφές των εγκλημάτων δεν μπορεί να είναι πάνω από έξι και δώδεκα μήνες αντίστοιχα. Το Δικαστήριο έχει εξουσία να ενεργήσει σε ό,τι αφορά ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και την αναζήτηση λόγων παύσης της ποινικής δίωξης και απαραδέκτου αυτής, όπως ακριβώς και στη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη προεκτεθεί, ενώ κατά της απόφασής του το μόνο ένδικο μέσο, που μπορεί να ασκηθεί, είναι αυτό της αναίρεσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *