Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο νόμος για την Επικίνδυνη Οδήγηση επιλέχθηκε από τον Έλληνα νομοθέτη να αποτελέσει την εκδικητικότερη διάταξη του Ποινικού Κώδικα. Τα τροχαία ατυχήματα ως απόρροια της κινδυνώδους συμπεριφοράς αμελών και ανώριμων οδηγών αποτελούν έναν χώρο διαχρονικής σύγκρουσης του κράτους δικαίου με το λαϊκό περί δικαίου αίσθημα. Με την διάταξη του άρθρου 290Α ΠΚ περί επικίνδυνης οδήγησης, αποτυπώνεται η ξεκάθαρη βούληση του νομοθέτη να θεσπίσει εξοντωτικές ποινές στην παραβίαση των κανόνων οδικής συμπεριφοράς, σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα που διαμορφώνεται από τα ΜΜΕ.

Το μόνο που ενδιαφέρει είναι η ικανοποίηση ενός υποκινούμενου λαϊκού περί δικαίου αισθήματος και η κατά παραγγελία νομοθέτηση, που υποκρύπτει, αφενός, άγνοια της γενικότερης λογικής του νόμου, και αφετέρου, μια άνευ προηγουμένου έξαρση νομοθετικού λαϊκισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 290Α ΠΚ για την επικίνδυνη οδήγηση:

1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις  πλατείες:  α) οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το  πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή β) οδηγεί  όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: αα) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.  

  1. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 290Α ΠΚ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι και πάλι η ασφάλεια της συγκοινωνίας στους δρόμους και στις πλατείες.

Πρόκειται για ένα νέο έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, για τη στοιχειοθέτηση του οποίου δεν αρκεί μόνο η διατάραξη -όταν δηλαδή δημιουργούνται συνθήκες κινδύνου, για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής συγκοινωνίας, αλλά πρέπει, επί πλέον να οδηγείται κάποιο όχημα υπό τις παρακάτω οριζόμενες συνθήκες. Στο μέτρο που η κίνηση στους δρόμους ούτως ή άλλως περικλείει κινδύνους, η έννοια της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στοιχειοθετείται, όταν η πράξη έχει ως αποτέλεσμα την επαύξηση του συνηθισμένου κινδύνου που ενυπάρχει σε κάθε κίνηση στους δρόμους.

Με την παρούσα νέα διάταξη τιμωρείται, 1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες:

(i) οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή (ii) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Η παραπάνω τελευταία κακουργηματική πράξη συρρέει με την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Δρόμοι νοούνται κάθε είδους δρόμοι, εθνικοί, περιφερειακοί, δημοτικοί, κοινοτικοί, αγροτικοί, εντός ή εκτός πόλης, γέφυρες, σήρραγγες, υπόγειες διαβάσεις, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και γενικά κάθε μέρος προορισμένο για την κίνηση και την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, στο οποίο έχει κανείς ελεύθερα ή με αντίτιμο διοδίων δικαίωμα πρόσβασης και προσπέλασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΟΥ 290Α ΠΚ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Με τον νόμο περί Επικίνδυνης Οδήγησης το Ελληνικό κράτος δικαίου απεμπόλησε τον χαρακτήρα του ουδέτερου παρατηρητή: Αντί να νομοθετήσει προληπτικά και παραδειγματικά, επέλεξε να νομοθετήσει εκδικητικά και ευκαιριακά, καταργώντας στην πράξη την ουσία της τιμώρησης του Ποινικού Κώδικα, ικανοποιώντας λαϊκιστικά μόνο την ανάγκη των τηλεθεατών για εξοντωτικές φωτογραφικές τιμωρίες.

Νομικά μιλώντας, για να νομοθετήσει η Πολιτεία τόσο αυστηρές ποινικές διατάξεις, δεν αρκεί η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά μαζί με την αποδοχή του κινδύνου της από τον δράστη, απαιτείται κυρίως η αποδοχή του μοιραίου αποτελέσματος και αυτό ΔΕΝ υφίσταται στους αμελείς και ανώριμους δράστες.

Η ανόμοια και επιλεκτική εφαρμογή του νόμου από τα ελληνικά δικαστήρια, ανάλογα με την συναισθηματική ένταση που εμφανίζουν τα ΜΜΕ στο εγκληματικό αποτέλεσμα, αποτέλεσε την κραυγαλέα ομολογία της αποτυχίας του Έλληνα νομοθέτη, που αρνήθηκε να ενηλικιωθεί πνευματικά και κοινωνικά, επιλέγοντας να νομοθετεί πρόχειρα, βιαστικά και παρορμητικά, πιστεύοντας ότι έτσι θα επιτύχει αποτελεσματική προστασία από επικίνδυνες συμπεριφορές εν γένει.

Εν κατακλείδι, η ελληνική δικαιοσύνη δυστυχώς υπέκυψε στην υποκινούμενη λαϊκή αγανάκτηση και απώλεσε την ιδιότητα της ως ανεξάρτητο όργανο διαφύλαξης της κοινωνικής ειρήνης και εξασφάλισης μιας αμερόληπτης προστασίας των εννόμων αγαθών, επιχειρώντας αντί να προλαμβάνει και να καθοδηγεί, να κινητοποιείται κατόπιν εορτής για να ικανοποιεί το θυμικό του πολίτη στο πλευρό των, διαχρονικά πρόθυμων να το πράξουν, ΜΜΕ.

Όταν νομοθετεί η λαϊκή οργή το Κράτος Δικαίου ηττάται.