Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Το γραφείο μας έχει εκδόσει αρκετές αθωωτικές αποφάσεις επί υποθέσεων για ρευματοκλοπή, συνήθως για τους εξής λόγους: 1) Εξόφληση του συνολικού οφειλόμενου ποσού από τον παραβάτη. 2) Επίκληση από τον κατηγορούμενο για ρευματοκλοπή πως δεν τέλεσε ο ίδιος την πράξη, καθώς δεν ήταν ο τελευταίος χρήστης του ακινήτου. 3) Η επίκληση λανθασμένων μετρήσεων εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, που μπορεί κατά περίπτωση να γίνει δεκτός από το Δικαστήριο. Επί παραδείγματι η εξής απόφαση: Αποφαση Αθωωτικη Ρευματοκλοπη.

Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών είναι συχνό, καθώς οποιαδήποτε επέμβαση στον μετρητή του παρόχου του ηλεκτρικού ρεύματος αφήνει ίχνη. Η ρευματοκλοπή, ως ποινικά κολάσιμη πράξη, τελείται με διάφορους τρόπους, συνηθέστεροι εξ αυτών είναι: 1) η επέμβαση στον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να δείχνει αλλοιωμένη κατανάλωση ρεύματος μικρότερη από την πραγματική, 2) η παράκαμψη του μετρητή με απευθείας σύνδεση της γραμμής με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης και 3) η αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένη παροχή που δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή. Ως προς την ποινή η ρευματοκλοπή τιμωρείται ποινικά με ποινή φυλάκισης έως τρία έτη ή χρηματική ποινή και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε με διάρρηξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Πάντοτε αναζητείται από τις αρχές η σύμπραξη συνεργών ή ονόματα τεχνικών, στους οποίους ανετέθη και επ’ αμοιβή προέβησαν για λογαριασμό του χρήστη σε παραβίαση της μετρητικής διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η λήψη νομικών συμβουλών από ειδικευμένο δικηγόρο. Ειδικά, όταν σας κοινοποιηθεί το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα την «Διαπίστωση της ρευματοκλοπής στην παροχή με αριθμό….», πρέπει να αντιδράσετε άμεσα νομικά, ως εξής:

ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ

Έχετε το δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης και σχετικών υποστηρικτικών στοιχείων εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη του εν λόγω εγγράφου, προκειμένου η υπόθεσή σας να επανεξεταστεί. Εντούτοις, η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν αναστέλλει την υποχρέωση τακτοποίησης της οφειλής σας, ήτοι την καταβολή των βεβαιωμένων ποσών με τήρηση των τεθεισών προθεσμιών, ούτε το δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ να προβεί στην απενεργοποίηση της σύνδεσης της παροχής σας σε περίπτωση μη τήρησης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ

Η ρευματοκλοπή τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο που υπολογίζεται για την περίοδο στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης, το δε πρόστιμο επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι κλεμμένες κιλοβατώρες θα χρεώνονται προς 255 ευρώ ανά μεγαβατώρα (προσαύξηση 70 % σε σχέση με το κανονικό τιμολόγιο) και 120 ευρώ (προσαύξηση 50 %) για τους δικαιούχους ΚΟΤ και όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Επιπλέον ο υπαίτιος θα χρεώνεται και με τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής, από 300 έως 750 ευρώ ανάλογα με το είδος της παροχής. Η διοικητική κύρωση αντιμετωπίζεται νομικά με άσκηση Προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ

Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην υποβολή μήνυσης, που συνεπάγεται την κίνηση ποινικής δίωξης σε βάρος σας, η οποία συνεχίζεται ανεξάρτητα και δεν διακόπτεται από την τυχόν ταυτόχρονη πληρωμή του προστίμου εκ μέρους σας. Η ποινική διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: Μετά την υποβολή της μηνύσεως, ο υπαίτιος καλείται στο Αστυνομικό τμήμα ή στον Πταισματοδίκη της περιοχής κατοικίας του: α) για την παροχή εξηγήσεων (πριν την απόδοση της κατηγορίας), οι οποίες μπορεί να είναι είτε προφορικές, είτε έγγραφες, β) για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος (μετά την απόδοση της κατηγορίας). Στο στάδιο αυτό κρίνεται καίριο να επισημανθεί ότι καθίσταται κρίσιμης σημασίας να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο, διότι όλες οι τυχόν εξηγήσεις που θα παρασχεθούν πριν την απόδοση της κατηγορίας στο πρόσωπό σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάρος σας στο δικαστήριο. Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, που ονομάζεται αστυνομική προανάκριση, σας  κοινοποιείται το κλητήριο θέσπισμα, με το οποίο σας γνωστοποιείται και η ημερομηνία εκδίκασης της ποινικής κατηγορίας για την τέλεση του αδικήματος της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε ενώπιον του Μονομελούς είτε του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του τόπου κατοικίας του υπαιτίου.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ

Αγωγικό αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ περί επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω της τέλεσης εις βάρος της των αδικημάτων της ρευματοκλοπής κατ’ εξακολούθηση και της παραβίασης σφραγίδων εκ μέρους του εναγόμενου.