Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η σωματική βλάβη ήτοι το έγκλημα κατά της ακεραιότητας και της υγείας το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο διακρίνεται σε τέσσερα (4) είδη: 1) την απλή σωματική βλάβη (αρ. 308 ΠΚ), 2) την επικίνδυνη σωματική βλάβη (αρ. 309 ΠΚ), 3) την βαριά σωματική βλάβη (αρ. 310 ΠΚ), 4) την θανατηφόρα σωματική βλάβη (αρ. 311 ΠΚ). Όλες οι ανωτέρω σωματικές βλάβες τιμωρούνται όταν τελούνται εκ δόλου, αδιακρίτως του είδους αυτού. Η εξ αμελείας τελούμενη σωματική βλάβη τιμωρείται στο άρθρο 314 ΠΚ. Ο χαρακτηρισμός μιας σωματικής βλάβης έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί διαμορφώνει την επαπειλούμενη ποινή. 

Παράδειγμα

Επιτυχία του γραφείου μας η αθωωτική απόφαση για την κατηγορία της Επικίνδυνης Σωματικής Βλάβης στην κατ’ έφεση δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών: Αποφαση Αθωος Εφεση Επικινδυνη Σωματικη Βλαβη Τριμελες

Σωματικές βλάβες στα τροχαία ατυχήματα

Συχνό φαινόμενο όπου συναντάμε σωματικές βλάβες είναι τα τροχαία ατυχήματα. Ο νόμος προβλέπει αποζημίωση των παθόντων τόσο για τις υλικές και σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από το τροχαίο, όσο και για την ηθική βλάβη που προκλήθηκε. Η αποζημίωση πρέπει να καλύπτει, να αποζημιώνει οτιδήποτε ξόδεψε ή στερήθηκε ή χρειάζεται ο τραυματίας εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος. «Οτιδήποτε ξόδεψε» σημαίνει αποζημίωση για κάθε δαπάνη του τραυματία, μικρή ή μεγάλη, για ιατρικές αμοιβές, αποκλειστικές νοσοκόμες, δαπάνες νοσηλείας, φαρμακευτικές δαπάνες, δαπάνες φυσιοθεραπείας, ταξί για τις αναγκαίες μετακινήσεις του, αγορά νέου κράνους ή ρούχων ή κινητού που καταστράφηκε κλπ.   «Οτιδήποτε στερήθηκε ο τραυματίας » σημαίνει αποζημίωση για τα έσοδα και τα εισοδήματα που έχασε ο τραυματίας κατά το διάστημα της αποθεραπείας του καθώς και αποζημίωση της ηθικής βλάβης  του τραυματία επειδή εξ αιτίας του τραυματισμού ταλαιπωρήθηκε και στερήθηκε τις κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες του κατά ίδιο χρονικό διάστημα. «Οτιδήποτε χρειάζεται» ο τραυματίας σημαίνει αποζημίωση του τραυματία για την περιποίηση και τη φροντίδα που χρειάστηκε να λάβει από τους οικείους του χωρίς να καταβάλει κάποια δαπάνη και τυχόν δαπάνη μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης π.χ για αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης ή για αισθητικούς λόγους (πλαστική χειρουργική επέμβαση).