Τρόφιμα ή Ποτά

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια ελέγχου της υγιεινής και καταλληλότητας των τροφίμων έχουν απασχολήσει τους ευρωπαίους νομοθέτες εκτενώς ενώ λόγω της εμφανούς ποικιλότητας του αντικειμένου η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη στοχεύοντας στην λεπτομερή θέσπιση κριτηρίων και την διεξοδική αντιμετώπιση προβλημάτων για κάθε επιμέρους προϊόν της διατροφικής αλυσίδας.

Εφόσον η διοίκηση είναι αυτή που επιτρέπει τη διακίνηση και την διαθεσιμότητα τροφίμων, άρα είναι εν τέλει υπεύθυνη για την καταλληλότητα τους, επόμενο είναι να θεσπίζει αυστηρούς κανόνες ελέγχου τήρησης των κατά περίπτωση σχετικών κριτηρίων.

Στη χώρα μας υπάρχει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών με τελευταία ενημερωμένη έκδοση αυτή του 2009 η οποία διατίθεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ενώ τις πρόσφατες τροποποιήσεις μπορείτε να τις δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gcsl.gr/media/trofima/Table-of-amendments-September-2011.pdf

Σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αυξημένη νομική ισχύ σε σχέση με την εθνική.