Ψευδορκία

Σύμφωνα με το άρ. 224 του Ποινικού Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, όποιος καταθέσει ψευδώς εν γνώσει του, είτε ως διάδικος είτε ως μάρτυρας ενώπιον αρχής ή δικαστηρίου. Η ψευδορκία θεωρείται αδίκημα που έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης και γι’ αυτόν τον λόγο η ποινική δίωξη εναντίον αυτού που υποπίπτει στη συγκεκριμένη παράβαση κινείται αυτεπάγγελτα.

Πολλές φορές βρίσκεται κατηγορούμενος για ψευδορκία κάποιος, χωρίς καλά καλά να το καταλάβει, επειδή εν τη ρύμη του λόγου του, καταθέτει κάτι ενώπιον του Δικαστηρίου ή της αρχής και η πλευρά του αντιδίκου υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά, προκειμένου να πιέσει τον αντίδικο και να αχρηστεύσει τη μαρτυρία κάποιου. Άλλες φορές βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος συνειδητά καταθέτει ψευδώς, προκειμένου να βοηθήσει τη μία πλευρά ή και τον εαυτό του, αν είναι ο ενδιαφερόμενος διάδικος. Είτε κάποιος είναι κατηγορούμενος για το αδίκημα της ψευδορκίας είτε θέλει να υποβάλλει έγκληση κατά κάποιου που θεωρεί ότι τέλεσε το αδίκημα της ψευδορκίας.