Καλωσήρθατε!

Το δικηγορικό γραφείο του Δημήτρη Μ. Ζιαμπάρα & Συνεργατών με υψηλή αίσθηση καθήκοντος προσφέρει –σε προσιτές τιμές– σύγχρονες και έγκυρες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες του, με άμεση συναίσθηση των αναγκών τους. Σκοπός μας η έγκαιρη και επιτυχή εκπροσώπηση των εντολέων μας, με την τάχιστη και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, έχοντας πάντα ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των εντολέων μας λαμβάνει χώρα μέσω παντός είδους εξωδικαστικών ενεργειών, καθώς και άρτιας δικαστικής εκπροσώπησης.

Ενδεικτικά οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο μας παρέχει τις άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες του είναι οι εξής:

Ποινικό δίκαιο

 • Cyber Crime
 • σωματικής βλάβης
 • εξύβρισης
 • συκοφαντικής δυσφήμησης
 • δυσφημήσεως
 • πλαστογραφίας,
 • απάτης
 • κλοπής
 • υπεξαίρεσης
 • ληστείας
 • απιστίας
 • παράβασης καθήκοντος κοκ

Εργατικό δίκαιο

 • αγωγές για παράνομη απόλυση
 • κοινωνική ασφάλιση
 • συνταξιοδοτικά θέματα

Εμπορικό δίκαιο

 • σύσταση – τροποποίηση προσωπικών εταιριών
 • σύσταση – τροποποίηση κεφαλαιουχικών εταιριών
 • πρακτικά Ανωνύμων εταιρειών,
 • εμπορικά σήματα κοκ

 

Εμπράγματο δίκαιο

 • μεταβιβάσεις ακινήτων
 • αιτήσεις για διόρθωση κτηματογραφικών εγγραφών
 • αγωγές προσβολής της νομής
 • άρση βαρών
 • προσημειώσεις – υποθήκες
 • εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • αρνητικές και διεκδικητικές αγωγές κοκ

Ενοχικό Δίκαιο

 • Συμφωνητικά πώλησης αγαθών και υπηρεσιών
 • Συμβάσεις έργου και εργασίας
 • ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας
 • αστικές και επαγγελματικές μισθώσεις
 • αγωγές για αδικοπραξία και προσβολή προσωπικότητας
 • αγωγές για παράβαση ενδοσυμβατικής υποχρέωσης
 • μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με παρακράτηση κυριότητας
 • ευθύνη από διαπραγματεύσεις κοκ

Οικογενειακό δίκαιο

 • συναινετικά διαζύγια
 • αγωγές διαζυγίου
 • αγωγές επιμέλειας
 • αγωγές διατροφής
 • αιτήσεις δικαστικής συμπαράστασης κοκ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

 • Κατασχέσεις και Πλειστηριασμοί
 • Ανακοπές κατά προγράμματος πλειστηριασμών
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου
 • Διαταγές πληρωμής
 • Διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής κοκ

Ασφαλιστικά μέτρα

 • διορισμοί προσωρινής διοικήσεως ΑΕ
 • ρύθμιση επιμέλειας και διατροφής
 • ασφαλιστικά νομής κοκ

Διοικητικό δίκαιο

 • αιτήσεις θεραπείας
 • προσφυγές
 • αιτήσεις ακυρώσεως κοκ

Leave a Reply

Your email address will not be published.