Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ Facebook/Twitter/Instagram

Να καταθέσετε αίτηση με ασφαλιστικά μέτρα κατά Facebook ή Twitter, όταν ξαφνικά σας κλείσουν ή μπλοκάρουν ενεργούς λογαριασμούς χρηστών με χιλιάδες διαδικτυακούς φίλους με αστείες δικαιολογίες περί παραβίασης των κανόνων τους χωρίς καμιά άλλη εξήγηση. Καταθέτετε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο οικείο Πρωτοδικείο στην πόλη σας κατά των Facebook ή Twitter, που η έδρα τους βρίσκεται στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ζητώντας να σας χορηγηθεί Προσωρινή Διαταγή που να υποχρεώνει τους Big Tech να απέχουν από μέτρα απαγόρευσης του λογαριασμού σας. Αν υποστηρίξετε σωστά την αίτηση σας στην συζήτηση της προσωρινής διαταγής, θα σας την χορηγήσουν, θα την επιδώσετε στο εξωτερικό και ο λογαριασμό σας θα ενεργοποιηθεί πάλι.

Στην αίτηση με τα ασφαλιστικά μέτρα κατά Facebook ή Twitter πρέπει να ζητηθεί: α) να ανοίξει πάλι ο λογαριασμός που έκλεισε, β) να απαγορευθεί στην εταιρία Facebook ή Twitter να ξανακλείσει άλλους λογαριασμούς του αιτούντος χωρίς να αναφέρει ρητώς την αιτία, γ) να υποχρεωθεί η εταιρία Facebook ή Twitter να ενημερώνει τον αιτούντα όποτε υπάρχει αναφορά εις βάρος του πριν προβεί στο κλείσιμο του λογαριασμού και δ) να υποχρεωθεί η εταιρία Facebook ή Twitter να διατηρήσει και να έχει διαθέσιμα για τις μελλοντικές δίκες αποζημίωσης όλα τα στοιχεία και τις αναφορές, με βάση τα οποία αποφάσισε να κλείσει τους λογαριασμούς.

Στην δικάσιμο της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων, λ.χ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από περίπου δύο μήνες από την κατάθεση της αίτησης, θα συζητηθεί εκ νέου η υπόθεση, ενώ ο δικαστής θα εκδόσει απόφαση επί της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων μετά από περίπου 1-2 μήνες από την εκδίκαση.