Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Το κληρονομητήριο εκδίδεται από το γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, ύστερα από δικαστική απόφαση που διατάσσει την έκδοσή του. Το κληρονομητήριο είναι ένα πιστοποιητικό για το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου (ή καταπιστευματοδόχου, ή κληροδόχου ή εκτελεστή διαθήκης). Ο κληρονόμος τεκμαίρεται ότι έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στο κληρονομητήριο και ότι δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί των δικαιωμάτων αυτών, εκτός από εκείνους που αναγράφονται στο κληρονομητήριο. Το κληρονομητήριο προσδίδει ασφάλεια στις συναλλαγές, ιδιαίτερα στην πώληση. Λόγου χάρη, εάν κάποιος πούλησε σε τρίτο πρόσωπο ένα σπίτι που κληρονόμησε από τη μητέρα του, επικαλούμενος ότι αυτός είναι ο νόμιμος κληρονόμος, όμως μετά δημοσιευτεί διαθήκη της μητέρας του που αφήνει το σπίτι σε κάποιον άλλο, ο αγοραστής μένει τελείως απροστάτευτος, άσχετα από την καλή του πίστη κατά την αγορά του ακινήτου. Με απλούστερα λόγια, εάν πρόκειται να πωλήσετε και ιδιαίτερα να αγοράσετε κάποιο ακίνητο ή κινητό, το οποίο περιήλθε στον πωλητή από κληρονομιά, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε την επίδειξη κληρονομητήριου, το οποίο θα αναφέρεται και στο συμβόλαιο αγοράς (αν πρόκειται για ακίνητο).

Το κληρονομητήριο εκδίδεται από το γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, ύστερα από δικαστική απόφαση που διατάσσει την έκδοσή του. Το κληρονομητήριο, χορηγείται στον αιτούντα με απόδειξη παραλαβής, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου. Την αίτηση για την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία ακολούθως θα διατάσσει την έκδοση κληρονομητηρίου, υποβάλλει ο κληρονόμος (ή καταπιστευματοδόχος, ή κληροδόχος ή εκτελεστής διαθήκης). Αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, ο καθένας μπορεί να ζητήσει κληρονομητήριο για τη μερίδα του. Έχει όμως παράλληλα και το δικαίωμα να ζητήσει κοινό κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί την κληρονομική ιδιότητα και τις κληρονομικές μερίδες όλων των κληρονόμων. Την έκδοση κληρονομητηρίου στο όνομα του κληρονόμου, μπορούν να ζητήσουν και οι δανειστές της κληρονομιάς ή του κληρονόμου, όπως και ο σύνδικος της πτώχευσής του.