Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ο δικηγόρος δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου αναλαμβάνει τον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων από την έναρξη της εργασίας τους έως τη λύση αυτής. Ειδικότερα:

  • Μετατάξεις, μεταθέσεις, μετακινήσεις, διαδικασία κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, ιατρών ΕΣΥ, Στρατιωτικών κοκ,
  • Πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων,
  • Λύση της σύμβασης εργασίας, προσωρινή αργία, αυτοδίκαιη απόλυση,
  • Παρακράτηση και επιστροφή αποδοχών,
  • Διαδικασία διαγωνισμών ΑΣΕΠ, υποβολή αίτησης συμμετοχής, αίτηση θεραπείας, ένσταση κατά πίνακα προσληπτέων, αίτηση ακύρωσης κατά οριστικού πίνακα προσληπτέων,
  • Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου, επιδόματα, προϋπηρεσία, διεκδίκηση μισθολογικών διαφορών.

Οι διαφορές που ανακύπτουν από την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (διορισμός, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, προαγωγή, επιλογές σε θέσεις ευθύνης, μισθολογικές διαφορές, πειθαρχικές αποφάσεις κτλ.) άγονται προς κρίση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στον χειρισμό των υποθέσεων αυτών, έχοντας επιτύχει την έκδοση σειράς σημαντικών αποφάσεων.