Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει στόχο την προάσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών κατά την χρήση και την αναπαραγωγή του έργου τους. Υπάρχει σε έργα λογοτεχνίας, τέχνης και επιστήμης, με οποιαδήποτε μορφή, όπως βιβλία και θεατρικά έργα, κινηματογράφο, γλυπτική και ζωγραφική, φωτογραφία και εικονογραφήσεις, μουσικές συνθέσεις αλλά και σε πολλές άλλες δημιουργίες. Ακόμη πνευματικά δημιουργήματα που προστατεύονται κατά τις διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν και το λογισμικό και οι βάσεις δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παρακολουθήστε ένα βίντεο που περιγράφει τα πιο συχνά ηλεκτρονικά εγκλήματα:

Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει μόνο τα πρωτότυπα έργα και αποκτάται αυτοδικαίως από τη δημιουργία του έργου χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια του δημιουργού ή καταχώρηση του έργου σε κάποια υπηρεσία. Οποιοδήποτε πρωτότυπο έργο προστατεύεται ανεξάρτητα από τον προορισμό του αλλά και την πραγματική, επιστημονική και καλλιτεχνική αξία του.

Στα πνευματικά δικαιώματα περιλαμβάνονται: α) το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα/υλικό όφελος) και β) το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του έργου (ηθικό δικαίωμα):

α) περιουσιακό δικαίωμα: δίνει το δικαίωμα στο δημιουργό να εκμεταλλεύεται το δημιούργημά του και να επωφελείται οικονομικά από αυτό. Ο πνευματικός δημιουργός έχει την εξουσία να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει αλλά και να αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού του δικαιώματός σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ηθικό δικαίωμα: είναι αυτό το οποίο αποδίδει την ιδιαίτερη φύση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποτελεί ιδιαίτερη εκδήλωση του δικαιώματος της προσωπικότητας (α. 57 ΑΚ) και περιλαμβάνει τον ηθικό δεσμό του δημιουργού με το έργο του, το οποίο είναι προϊόν της διάνοιάς του. Το ηθικό δικαίωμα είναι προσωποπαγές, αμεταβίβαστο, στρέφεται κατά παντός τρίτου και παραμένει στο δημιουργό και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος.