Παράβαση Καθήκοντος

Σύμφωνα με το άρ. 259 του Ποινικού Κώδικα, υπάλληλος που παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με πρόθεση ή σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Δυστυχώς, πολλές φορές, οι υπάλληλοι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες δεν αρέσουν σε κάποιον πολίτη, ο οποίος προσπαθώντας να ασκήσει πίεση, προβαίνει σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος ή και άλλα τυχόν αδικήματα. Άλλες φορές βέβαια, υπάρχουν πράγματι υπάλληλοι οι οποίοι, προκειμένου να προσπορίσουν όφελος στον εαυτό τους ή σε κάποιον άλλον, παραβαίνουν τα καθήκοντά τους και προβαίνουν σε ενέργειες παράνομες, που βλάπτουν τα συμφέροντα κάποιου πολίτη.