Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κατά τη διάταξη του άρθρ. 302 παρ. 1 του ΠΚ, ανθρωποκτονία εξ αμελείας διαπράττει όποιος επιφέρει από αμέλεια το θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Κατά δε τη διάταξη του άρθρ. 28 του ιδίου Κώδικα, από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν.

Περιπτώσεις ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, που απαντώνται δυστυχώς συχνά, είναι θάνατοι που προέρχονται από ιατρική αμέλεια, όταν ο ιατρός κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, παραβαίνει τους κοινούς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και το καθήκον επιμέλειας, καθώς και θάνατοι που επέρχονται λόγω μη καταβολής της δέουσας επιμέλειας και προσοχής που όφειλαν να καταβάλλουν κατά την οδήγηση οχημάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.

Άλλες φορές, η ανθρωποκτονία από αμέλεια συντελείται στον εργασιακό χώρο, λαμβάνοντας τη μορφή εργατικού ατυχήματος, το οποίο προκαλείται λόγω μη τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.