Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Στην παράβαση καθήκοντος ο υπάλληλος παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με πρόθεση ή σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, άρ. 259 του Ποινικού Κώδικα.

Η παράβαση καθήκοντος ως διάταξη που προβλέπεται και τιμωρείται στο πλαίσιο τόσο του Πειθαρχικού όσο και του Ποινικού Δικαίου έχει προκαλέσει διαμάχες και συγκρούσεις μεταξύ των θεωρητικών της νομικής επιστήμης αλλά και στο πλαίσιο της δικαστηριακής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Το θέμα της παράβασης καθήκοντος εξετάζεται αφενός ως υπηρεσιακό έγκλημα (259 ΠΚ) και αφετέρου ως πειθαρχικό παράπτωμα. Στην ουσία, όταν γίνεται λόγος για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος, εννοείται ότι πρόκειται για ένα αδίκημα με διττή σημασία, σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις μία ποινική και μία πειθαρχική.

Δυστυχώς, πολλές φορές, οι υπάλληλοι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες δεν αρέσουν σε κάποιον πολίτη, ο οποίος προσπαθώντας να ασκήσει πίεση, προβαίνει σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος ή και άλλα τυχόν αδικήματα. Άλλες φορές βέβαια, υπάρχουν πράγματι υπάλληλοι οι οποίοι, προκειμένου να προσπορίσουν όφελος στον εαυτό τους ή σε κάποιον άλλον, παραβαίνουν τα καθήκοντά τους και προβαίνουν σε ενέργειες παράνομες, που βλάπτουν τα συμφέροντα κάποιου πολίτη.