Απάτη

Η απάτη ρυθμίζεται στο άρθρο 386 ΠΚ και τιμωρείται:

  • ως πλημμέλημα, επισύροντας ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 έτη, εκτός εάν η προκληθείσα ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, οπότε το πλαίσιο της ποινής φυλάκισης διαμορφώνεται από 2 έως 5 έτη,
  • ως κακούργημα, επισύροντας ποινή καθείρξεως από 5 έως 10 έτη, εφόσον ο δράστης διαπράττει απάτες κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 Ευρώ με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος, αν το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε τελώντας απάτη ή η προκληθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 Ευρώ.