Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

Δικηγόρος Ακινήτων

Ο δικηγόρος ακινήτων αποτελεί κορυφαίο τομέα Εξειδίκευσης του γραφείου μας, το οποίο συνεπικουρείται από εξειδικευμένους συνεργάτες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, συμβολαιογράφους και φοροτεχνικούς: ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εκπροσωπούμε και παρέχουμε συντονισμένες υπηρεσίες σε οικοπεδούχους ιδιοκτήτες, κατασκευαστικές εταιρείες και ιδιώτες-επενδυτές δραστηριοποιούμενους στον τομέα των ακινήτων.

Ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο δικηγόρος ακινήτων αποτελούν κατ’ εξοχήν το αντικείμενό μας και είναι μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

–  Έλεγχος Τίτλων (συμβολαίων)  για εντοπισμό βαρών.

– Κατάρτιση Σχεδίου Συμβολαίων Αγοραπωλησίας, Προσυμφώνων Αγοραπωλησίας, Δωρεάς,  Γονικής Παροχής και Αποδοχής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με έμπειρους Συμβολαιογράφους, προκειμένου να προστατεύονται πλήρως τα συμφέροντα των πελατών μας.

– Εργολαβικές Συμβάσεις-Κατασκευαστικές Συμβάσεις και διαφορές που μπορεί να προκύψουν από αυτές.  

Σύνταξη Συμβολαίων μίσθωσης κατοικιών, επαγγελματικής μίσθωσης καταστημάτων-γραφείων, κτιριακών εγκαταστάσεων, αγροτεμαχίων για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων

– Διαφορές από τη Μίσθωση-Αγωγή Μισθωμάτων- Εξωστική Διαδικασία.

– Προβλήματα «γειτονικού δικαίου» ή προβλημάτων από οροφοκτησία. (Δίκαιο της Πολυκατοικίας).

– Καταπατήσεις

-Διεκδικητικές Αγωγές

–Αναγνωριστικές αγωγές

– Αγωγές αποβολής από τη νομή

– Χρησικτησία

– Διανομή Ακινήτων

Ανταλλαγή Ακινήτων

– Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελαττωμάτων (πραγματικών ή νομικών) ακινήτων ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων-

– Πολεοδομικά Ζητήματα : Επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ ιδιωτών και κράτους –διοίκησης, σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο, σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και προσκύρωσης και άλλων συναφών διοικητικών πράξεων και Ζητήματα Πολεοδομικών Παραβάσεων

-Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Ζητήματα κήρυξης απαλλοτρίωσης και επιδίκασης αποζημίωσης

– Δασικά Ακίνητα

– Αρχαιολογικοί Χώροι

– Δέσμευση Ακινήτων (για δημιουργία χώρων κοινής ωφέλειας  και λοιποί περιορισμοί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, από πράξεις της Διοίκησης).  

Χρήσιμες Συμβουλές:

Σε μία πρώτη συνάντηση, μελετούμε τα έγγραφα που αποτελούν τους τίτλους ιδιοκτησίας μας για το ακίνητο που μας ενδιαφέρει (συμβόλαια αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς),  ενημερωνόμαστε για τη φύση και την έκταση του δικαιώματος του πελάτη μας πάνω στο ακίνητο (κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) και ορίζουμε το πρόβλημα και τις ιδιαιτερότητές του. Θέτουμε τον επιδιωκόμενο στόχο  και  κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη επιλέγουμε την ευχερέστερη λύση ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και επιδιώξεις του, αφού τον ενημερώσουμε για το εκτιμώμενο κόστος και τον εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα επίτευξης του προσδοκόμενου αποτελέσματος.  

Είναι χρήσιμο να προσκομιστούν  τα σχετικά συμβόλαια  ιδιοκτησίας  (συμβόλαια αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς) προκειμένου να έχουμε την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για την κατάσταση  και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο σχετικό τηλέφωνο επικοινωνίας ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, προκειμένου να ορίσουμε μία πρώτη συνάντηση και να σας καθοδηγήσουμε ως προς τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης.