Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο δικηγόρος ακινήτων αποτελεί κορυφαίο τομέα Εξειδίκευσης του γραφείου μας, το οποίο συνεπικουρείται από εξειδικευμένους συνεργάτες μηχανικούς. Η αγορά, η πώληση και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μαζί με όλες τις νομικές διαδικασίες που τις συνοδεύουν αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος λόγω της εξαιρετικής του βαρύτητας χρήζει απαραιτήτως της σύμπραξης και καθοδήγησης έμπειρου δικηγόρου ακινήτων. Ο δικηγόρος ακινήτων συνεργάζεται με συμβολαιογράφους και φοροτεχνικούς: ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

Πέραν της γνώσης του αντικειμένου που διαθέτουμε, για να πετύχουμε τον στόχο μας που αποτελεί την καλύτερη προστασία του εντολέα μας και την μεγαλύτερη εξασφάλιση των δικαιωμάτων του, συνεργαζόμαστε με πλήρως καταρτισμένο συμβολαιογράφο, πολιτικό μηχανικό και φοροτεχνικό. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα από τον έλεγχο τίτλων και την κατάρτιση συμβολαίου αγοράς ή πώλησης ακινήτου έως και την νομική προστασία της υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας σας. Ο δικηγόρος για ακίνητα λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους.

Ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο δικηγόρος ακινήτων αποτελούν κατ’ εξοχήν το αντικείμενό μας και είναι μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

–  Έλεγχος Τίτλων (συμβολαίων)  για εντοπισμό βαρών.

– Κατάρτιση Σχεδίου Συμβολαίων Αγοραπωλησίας, Προσυμφώνων Αγοραπωλησίας, Δωρεάς,  Γονικής Παροχής και Αποδοχής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με έμπειρους Συμβολαιογράφους, προκειμένου να προστατεύονται πλήρως τα συμφέροντα των πελατών μας.

– Εργολαβικές Συμβάσεις-Κατασκευαστικές Συμβάσεις και διαφορές που μπορεί να προκύψουν από αυτές.  

Σύνταξη Συμβολαίων μίσθωσης κατοικιών, επαγγελματικής μίσθωσης καταστημάτων-γραφείων, κτιριακών εγκαταστάσεων, αγροτεμαχίων για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων

– Διαφορές από τη Μίσθωση-Αγωγή Μισθωμάτων- Εξωστική Διαδικασία.

– Προβλήματα «γειτονικού δικαίου» ή προβλημάτων από οροφοκτησία. (Δίκαιο της Πολυκατοικίας).

– Καταπατήσεις

-Διεκδικητικές Αγωγές

–Αναγνωριστικές αγωγές

– Αγωγές αποβολής από τη νομή

– Χρησικτησία

– Διανομή Ακινήτων

Ανταλλαγή Ακινήτων

– Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελαττωμάτων (πραγματικών ή νομικών) ακινήτων ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων-

– Πολεοδομικά Ζητήματα : Επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ ιδιωτών και κράτους –διοίκησης, σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο, σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και προσκύρωσης και άλλων συναφών διοικητικών πράξεων και Ζητήματα Πολεοδομικών Παραβάσεων

-Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Ζητήματα κήρυξης απαλλοτρίωσης και επιδίκασης αποζημίωσης

– Δασικά Ακίνητα

– Αρχαιολογικοί Χώροι

– Δέσμευση Ακινήτων (για δημιουργία χώρων κοινής ωφέλειας  και λοιποί περιορισμοί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, από πράξεις της Διοίκησης).  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε μία πρώτη συνάντηση, μελετούμε τα έγγραφα που αποτελούν τους τίτλους ιδιοκτησίας μας για το ακίνητο που μας ενδιαφέρει (συμβόλαια αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς),  ενημερωνόμαστε για τη φύση και την έκταση του δικαιώματος του πελάτη μας πάνω στο ακίνητο (κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) και ορίζουμε το πρόβλημα και τις ιδιαιτερότητές του. Θέτουμε τον επιδιωκόμενο στόχο  και  κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη επιλέγουμε την ευχερέστερη λύση ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και επιδιώξεις του, αφού τον ενημερώσουμε για το εκτιμώμενο κόστος και τον εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα επίτευξης του προσδοκώμενου αποτελέσματος. 

Είναι χρήσιμο να προσκομιστούν  τα σχετικά συμβόλαια  ιδιοκτησίας  (συμβόλαια αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς) προκειμένου να έχουμε την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για την κατάσταση  και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση και για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο σχετικό τηλέφωνο επικοινωνίας ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, προκειμένου να ορίσουμε μία πρώτη συνάντηση και να σας καθοδηγήσουμε ως προς τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης.