Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

Διαδικτυακός Βανδαλισμός

Οι Βάνδαλοι ήταν ανατολικό/γερμανικό φύλο που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ. Ξεκινώντας από την Πολωνία εξαπλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και την Βόρεια Αφρική. Κατά τις χερσαίες και πειρατικές επιδρομές τους, λεηλατούσαν ανελέητα ενώ κατέστρεφαν με αγριότητα έργα τέχνης και οικοδομήματα, απολαμβάνοντας την καταστροφή που προκαλούσαν. Για το λόγο αυτό ο βανδαλισμός χαρακτηρίζει πράξεις καταστροφής πολιτιστικών αγαθών.

Οι σημερινοί Διαδικτυακοί Βάνδαλοι (Vandals of Cyberspace) προβαίνουν σε κυβερνοεπιθέσεις χωρίς εμφανείς εγκληματικούς σκοπούς, ενώ δεν υπάρχουν πολιτικά ή ιδεολογικά κίνητρα. Κατά κύριο λόγο εκμεταλλεύονται αδυναμίες και ελλείψεις ιστοσελίδων και ιστοτόπων (website) προκειμένου να αποδείξουν τις δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις τους. Συνήθως, προκαλούν βλάβη ή παραμόρφωση της πλατφόρμας θέτοντάς της εκτός λειτουργίας. Δεν υπάρχει το στοιχείου του προσωπικού οφέλους στη δράση των βανδάλων, λαμβάνουν και απολαμβάνουν ικανοποίηση από την πράξη τους καθ’ εαυτήν.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις ενός βανδαλισμού ενδέχεται να είναι μακροχρόνιες και σοβαρές: Για παράδειγμα σε περίπτωση βανδαλισμού του πληροφοριακού συστήματος ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, μπορεί να ακυρωθούν προγραμματισμένα ραντεβού επεμβάσεων, παύση λειτουργίας συστημάτων υγείας, δεν αποκλείεται και ο θάνατος ασθενών ή νοσηλευόμενων των οποίων η ζωή υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περιπτώσεις βανδαλισμού ηλεκτρονικών καταστημάτων και επιχειρήσεων πέρα από τις ψυχολογικές επιπτώσεις, προκαλείται βλάβη στη φήμη της επιχείρησης, απώλεια πελατών, παραγγελιών και κατά συνέπεια εσόδων.

Κυβερνοεπίθεση συνιστά κάθε στόχευση, προσβολή και ενδεχόμενη βλάβη πληροφοριακών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών μέσων και υπολογιστών, κάθε επιχείρηση πρόσβασης σε δεδομένα, πληροφορίες, λειτουργίες χωρίς την εξουσιοδότηση ή την θέληση απλώς του νόμιμου χρήστη και κατόχου. Τα κίνητρα μιας κυβερνοεπίθεσης είναι κακόβουλα και εγκληματικά. Πίσω από τη μάσκα ενός βάνδαλου ενδέχεται να κρύβεται ένας ανταγωνιστής, ένας δυσαρεστημένος πελάτης ακόμη και ένας υπάλληλος που απολύθηκε και θέλει να προκαλέσει πρόβλημα και βλάβη στην επιχείρηση.

Οι μορφές που εκλαμβάνει ο διαδικτυακός βανδαλισμός συνοψίζονται σε:

1.Website Defacement κατά τον οποίο αποκτάται πρόσβαση σε ιστότοπο στον οποίο αντικαθίσταται το περιεχόμενό του με άλλο προσβλητικό ή δυσφημιστικό.

2. DDoS Attack, η κατάκλυση ενός διακομιστή με υπεράριθμα αιτήματα καθιστώντας τον αδύναμο προς παροχή υπηρεσιών.

3. Malware Attack, η έγχυση κακόβουλου λογισμικού σε πληροφορικό σύστημα που του προκαλεί βλάβη.

4. Ransomware Attack, δηλαδή κρυπτογράφηση αρχείων και πληροφοριών, οι βάνδαλοι ζητούν χρήματα ως αντάλλαγμα για την αποκρυπτογράφηση του συστήματος.

5. Social Media Attack, αποκτάται πρόσβαση σε προσωπικούς ή επαγγελματικούς λογαριασμούς εφαρμογών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να διαδοθεί εμπρηστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.